Tájékoztatás zöldterületek kaszálásáról, fűnyírásáról – ingatlan előtti közterület karbantartásáról

Tisztelt Sárospataki Ingatlantulajdonosok/használók!

Kérem, hogy a tulajdonukban álló vagy az Önök által használt ingatlan előtti közterület folyamatos rendben- és tisztántartásáról, a zöldterületek kaszálásáról, fűnyírásáról, gyomtalanításáról gondoskodni szíveskedjenek.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 8/2015. (III. 02.) számú önkormányzati rendelet 7. §-a kimondja, hogy:

„A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az ingatlan használója, aki

  1. nem gondoskodik a járda, vagy az ingatlanhatár melletti zöldsáv úttestig vagy járdáig terjedő teljes, legfeljebb az ingatlan telekhatár tíz méteres körzetén belüli területének a rendszeres fűnyírásáról,
  2. tömbtelken és úszótelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló 1 méteres területsáv tisztántartásáról nem gondoskodik,
  3. két szomszédos ingatlan közötti közterületi járda vagy átjáró esetében nem teljesíti a tisztántartási kötelezettségét az ingatlana határától a közterületi járda vagy átjáró középvonaláig.”

A Rendelet alapján, aki a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, közigazgatási hatósági eljárás keretében 5.000 Ft-tól 200.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, használókat a jogszabályban foglaltak betartására, hiszen a rendezett településkép kialakítása és fenntartása mindannyiunk közös érdeke.

 Dr. Vitányi Eszter s.k.

Feltöltő

Fel