A Carolina Óvoda és Bölcsőde pályázatot hirdet 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére

a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
2 fő óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2022.08.22 – 2023.06.30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde
3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az érvényes jogszabályoknak, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának és az intézmény Helyi Pedagógiai Programjának megfelelő oktató-, nevelő- és fejlesztőmunka végzése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 főiskolai végzettség, óvodapedagógus szakképesítés
 büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 3-5 éves szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget, képesítést igazoló dokumentumok, óvodapedagógusi oklevél másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. augusztus 22.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40.)
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2022., valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.carolinaovoda.hu honlapon szerezhet.

Feltöltő

Fel