Elkészült Sárospatak Város Településrendezési Eszközeinek módosítása Előzetes Tájékoztatási Dokumentáció

FELHÍVÁS

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 460/2021. (X.29.) határozatával döntött az érvényes településrendezési eszközeit érintő módosításáról. A város településrendezési eszközeinek módosítása a mellékelt dokumentációban a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 36-43 §. alapján teljes eljárásban készül.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 13/2017. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján a Korm. rendelet 9. sz. mellékletében meghatározott államigazgatási szervek körét, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatot, a közigazgatásilag szomszédos települési önkormányzatokat, valamint a település igazgatási területén belül működő civil szervezeteket tekinti partnerének.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2022. (I. 28.) határozatával döntött a Sárospatak településrendezési eszközeit érintő módosítás tájékoztatási szakaszának lezárásáról és a környezeti vizsgálat szükségességéről.
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatási szakaszban véleményt adó érdekelt államigazgatási szervek véleményeit megismerte, az abban foglaltakkal egyetértett és azokat teljes mértékben elfogadta.
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Korm. rendelet 39. § (3) bekezdése alapján a tájékoztatási szakaszt lezártnak tekintette.

Fentiek figyelembevételével kérem, hogy a Rendeletben rögzített szabályoknak megfelelően Sárospatak településrendezési eszközeit érintő módosításról tegye meg javaslatait, észrevételeit.

I. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:
1. Sárospatak város állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosai.
2. Valamennyi, településrendezéssel összefüggésbe hozható sárospataki székhellyel, telephellyel rendelkező vagy az adott településfejlesztéssel érintett gazdálkodó szervezet.
3. Valamennyi, Sárospatak városban bejegyzett, vagy az adott településfejlesztéssel érintett civil szervezet.
II. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei:
• Sárospatak város honlapján http://varoshaza.sarospatak.hu/varosfejlesztes-varosrendezes/
• a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
III. A partnerek 2022. június 10-ig írásos észrevételeket tehetnek:
• levél formájában Sárospatak Város Önkormányzata 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. címére történő megküldésével,
• elektronikus levélben az foepitesz@sarospatak.hu e-mail címre történő megküldéssel.

Feltöltő

Fel