1703. május 6-án adta ki II. Rákóczi Ferenc a Brezáni kiáltványt

Esze Tamás tarpai sókereskedő jobbágy (1666-1708) az 1690-es évek közepén kapcsolódott be a szegénylegények szervezkedésébe. A hegyaljai kuruc felkelés idején azonban nem vett részt az eseményekben, kirobbanása előtt Károly Sándor szatmári főispán letartóztatta. A XVIII. század első éveiben kibontakozó tiszaháti felkelésnek azonban már ő a vezetője.

Esze Tamás 1703 tavaszán kapcsolatot keresett a Brezán várában tartózkodó II. Rákóczi Ferenccel és Bercsényi Miklóssal. A Rákóczi (1676-1735) 27 esztendős volt ekkor. Bercsényi Miklós (1665-1725) több mint egy évtizeddel idősebb barátjánál.

Rákóczi elfogadta hadi népének a felkelőket. 1703. május 6-án közzétette a „Brezáni kiáltványt”-t amelyben fegyverbe szólította az ország nemes és nem nemes lakosságát a császári uralom ellen. “Mert egyedül az én személyem volt az, amely az én házam, az én őseim tekintélyénél fogva az egyformán gondolkozók szándékait egyesíteni birta és a külföld keresztyén uralkodóinak baráti támogatását kieszközölhette. …” Kinevezte Esze Tamást gyalogoshadai ezereskapitányává (1666-1708) és megbízta a felkelés előkészítésével. Az átadott zászlókra „Cum deo pro Patria et Libertate” – „Istennel a hazáért és a szabadságért”, valamint „Iustam causam Deus non derelinquet”„Az Isten az igaz ügyet el nem hagyja” írták. Rákóczi zászlai jelmondatával is kifejezte azt, hogy országa jövője a keresztény világgal, Európával közös. Önálló államiságot, érdekegyeztetést követelt.

A Brezáni kiáltvány/pátens névadó települése az egykori lengyelországi Brezna, a mai Ukrajnában található Berezsani (ukrán betűkkel: Бережани) városa. Ma közel 20 ezer lakosa van.

Esze Tamás és társai Rákóczi parancsa ellenére bontották ki 1703. május 21-én Váriban és Tarpán, 22-én Beregszászban zászlóit, olvasták fel a „Brezáni kiáltványt”, kirobbant a tiszaháti felkelés. A Rákóczi Múzeum kiállításán látható eredeti Rákóczi zászló felirata a következő: „Pro deo et Patria” – „Istenért és a Hazáért”. A műtárgy a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteménye darabja.

A kuruc kor egyik történész kutatója, Esze Tamás, a brigadéros bátyjának, Mártonnak a leszármazottja. Megírta a Rákóczi-szabadságharc zászlait kibontó Esze Tamás élettörténetét is.

Tamás Edit

Fotó: Váradi László

Feltöltő

Fel