Ajánlattételi felhívás – óvodatej biztosítására

Tisztelt Ajánlattevő!

Sárospatak Város Önkormányzata (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. adószáma: 15726494-2-05, képviseli: Aros János, polgármester) a 19/2021. (V. 5.) AM rendelet (a továbbiakban Rendelet) és saját Beszerzési Szabályzata alapján kéri ajánlatát a Carolina Óvoda és Bölcsőde óvodatejjel történő ellátásához az alábbiak szerint:

Szállítási cím: Carolina Óvoda és Bölcsőde, 3950 Sárospatak, Zrínyi utca 40.

OM azonosító: 028529

Létszám: 220 fő

Termékkör: 2,8 % 1/l zsírtartalmú tej

Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatát csak a kiírt termékre tegye meg.

Ellátási időszak: 2022. szeptember 1-től 2023. június 17-ig, heti négy alkalommal.

 • Egyéb előírások:
 • Ajánlatkérőnek az ajánlattételi felhívással kapcsolatosan felmerülő ajánlattevői kérdéseket az ajánlatok benyújtási határidejét megelőző munkanapon 12:00 óráig áll módjában fogadni a 47/ 513-267-es telefonszámon.
 • Hiányos ajánlattétel esetén Ajánlatkérőnek jogában áll hiánypótlást kérni.
 • Az eljárásban a megrendelésig / szerződéskötésig Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételekhez, Ajánlattevő pedig az ajánlatához kötve van.
 • Ajánlatkérő tájékoztatja a tisztelt ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőt, hogy ajánlattételi felhívásával több lehetséges ajánlattevőt is megkeres, továbbá a jelen árajánlatkérés nem minősül közbeszerzési eljárásnak.
 • Az ajánlatoknak az alábbi adatokat, információkat, nyilatkozatokat szükséges benyújtani:
 • A Rendelet szerinti szállítási szerződés minta alapján a szállító neve, címe, adószáma, képviselőjének neve, elérhetőségei, kapcsolattartó neve és elérhetőségei.
 • A szállító nyilatkozata a Rendelet 10.§-ában foglalt pontozás rangsorolási kritériumok tekintetében.
 • Az ajánlattevő nyilatkozata, amennyiben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az ajánlatban foglalt adatok és információk hitelesek, megfelelnek a valóságnak és az ajánlattevőnek tárgyévben lejárt adótartozása nincs.
 • Árajánlatát úgy adja meg, hogy az a beszerzés tárgyában meghatározottakon túl tartalmazza a Rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt elnevezést is.
 • Ajánlatok benyújtásának ideje, helye, módja:
 • Benyújtási határidő: május 12.
 • Benyújtás helye:
  • Faxon: 47/311-404-es fax-számra – Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens részére, vagy
  • E-mailen: vighzsuzsi@sarospatak.hu e-mail címre, vagy
  • Postai úton: Sárospataki Polgármesteri Hivatal – Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens részére, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32., vagy
  • Személyesen: Sárospatak Város Önkormányzata, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32., 204. iroda
 • Benyújtás módja:
  • Faxon vagy e-mailen: 1 cégszerűen aláírt példányban, vagy
  • Postai úton vagy személyesen: 1 eredeti cégszerűen aláírt példányban, lezárt borítékban.

 

 • Az ajánlatok bontásának helye és ideje:
 • Sárospataki Polgármesteri Hivatal 204. számú iroda 2022. május 16. 14:00 óra, melyre ezúton hívjuk meg a tisztelt ajánlattevőket.
 • Ajánlatok bírálati szempontja:
 • Az ajánlatok értékelése a 19/2021. (V. 5.) FM rendeletben foglaltak alapján történik.
 • Szerződéskötés / megrendelés fontosabb feltételei:
 • Szerződéskötés tervezett időpontja: előreláthatólag 2022. május 30.

A beérkezett ajánlatok elbírálásáról írásban tájékoztatjuk az ajánlattevőket.

Sárospatak, 2022. május 3.

Tisztelettel: Vighné Fehérvári Zsuzsanna s.k.

Feltöltő

Fel