A Tokaj-Hegyalja Egyetem kilépett a szőlészeti-borászati kutatás nemzetközi színterére

Pascale Andréani Franciaország magyarországi nagykövetasszonya és Prof. Dr. Stumpf István a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke a mai napon elültette azon szőlőtőkék egyikét, amelyek Sauternes-ből érkeztek. A franciaországi Bordeaux-i borvidékről származó oltványokat a Tokaji Kutatóintézet Szőlészeti és Borászati Kutató Nonprofit Kft. fajtagyűjteményének tarcali Szarvas-dűlőjébe telepítették.

Tolcsva és a Bordeaux-i Sauternes testvértelepülési együttműködést kötött 2021-ben. A két borvidéki településre hasonló tulajdonságok jellemzőek, úgymint a botrytis cinerea jelenléte, az édes borok készítése és a szőlő minőségét meghatározó terroir. Ennek eredményeként Franciaországból 10-10, a Bordeaux-i borvidéken honos semillon, sauvignon blanc és muscadelle szőlőoltvány került Tarcalra, hogy 2022. április 29-étől a Tokaji borvidéken eresszen gyökeret. A partnerség jegyében a közeljövőben Tokaj-Hegyaljáról is érkeznek a Sauternes-i helyszínre furmint és hárslevelű tövek. Pierre Cheret a Chateau La Tour Blanche Iskola igazgatója- aki szintén részt vett a mai eseményen – gondoskodik majd azok további fejlődéséről.

A mai naptól a térség oktatási intézményei gyümölcsöző kapcsolatot alakítanak ki az Université de Bordeaux -on működő INSTITUT DES SCIENSES DE LA VIGNE ET DU VIN-nel (ISVV) is. A francia intézmény szintén jeleskedik a szőlészet-borászat kutatásában. A további együttműködés kapcsán mind a THE oktatóinak és hallgatóinak, mind az ISVV munkatársainak lehetősége nyílik széles körű szakmai tapasztalatcserére, ösztöndíjak elnyerésére.

Prof. Dr. Stumpf István köszöntő beszédében többek között kiemelte, hogy a régen meglévő francia-magyar kapcsolatok történetébe új színt, új jelentést és egy új dinamikus közös munkálkodást hivatott szolgálni az Egyetem, amely egyben a szőlész-borász oktatás és kutatás területén a nemzetközi színtérre lépést is szimbolizálja.

A szakmai siker létrejöttében nagy szerepe volt Pascale Andréani Franciaország magyarországi nagykövet asszonyának, aki a két ország együttműködését személyesen is támogatta, és három kiváló borásznak: Dr. Molnár Péternek, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa elnökének és a THE Szőlészeti és Borászati Tanszék tanszékvezetőjének, Dr. Kovács Tibornak, a Tokaji Kutatóintézet Szőlészeti és Borászati Kutató Nonprofit Kft. igazgatójának és Samuel Tinonnak a THE címzetes egyetemi docensének. Köszönet illeti továbbá Csoma Ernőt, Tolcsva község polgármesterét, illetve a budapesti Francia Intézet teljes küldöttségét,Pierre Pedico intézetigazgatót, Prof. Alexis Rusinek tudományos és egyetemközi együttműködési attasét, Ariadné Kemele-Vandlik tudományos és egyetemközi együttműködési referenst és Jérémy Mulate gazdasági referenst a program támogatásáért.

Feltöltő

Fel