Tájékoztatás a zöldterületek karbantartásáról

Tisztelt Sárospatakiak!
Kérem, hogy a tulajdonukban álló vagy az Önök által használt ingatlan és az ingatlan előtti közterület folyamatos rendben- és tisztántartásáról, a zöldterületek kaszálásáról, fűnyírásáról, gyomtalanításáról gondoskodni szíveskedjenek.


Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 8/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelete a következőket tartalmazza:

7. §

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az ingatlan használója, aki

a) nem gondoskodik a járda, vagy az ingatlanhatár melletti zöldsáv úttestig vagy járdáig terjedő teljes, legfeljebb az ingatlan telekhatár tíz méteres körzetén belüli területének a rendszeres fűnyírásáról,
b) tömbtelken és úszótelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló 1 méteres területsáv tisztántartásáról nem gondoskodik,
c) két szomszédos ingatlan közötti közterületi járda vagy átjáró esetében nem teljesíti a tisztántartási kötelezettségét az ingatlana határától a közterületi járda vagy átjáró középvonaláig.
e) Az ingatlan használója/tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan tisztán tartásáról és gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítéséről; valamint a telekingatlanáról a közterületre kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről.

A Rendelet alapján, aki a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, közigazgatási hatósági eljárás keretében 5.000 Ft-tól 200.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Lakosságot a jogszabályban foglaltak betartására, hiszen a rendezett településkép kialakítása és fenntartása mindannyiunk közös érdeke.

dr. Vitányi Eszter s.k.

Feltöltő

Fel