Sárospataki Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Környezetvédelmi ügyintéző munkakör betöltésére

Sárospataki Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Sárospataki Polgármesteri Hivatal

Környezetvédelmi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2022.05.02. – 2024.04.30 –ig. tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A 29/2012. (III. 7) Korm. rendelet alapján Környezetvédelmi feladatkör.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Környezet-és természetvédelmi feladatok: hatósági eljárások lefolytatása, természetvédelmi szakhatósági hozzájárulások kiadása, kert avar és hulladék égetésével kapcsolatos feladatok, lakossági bejelentések kezelése, szúnyoggyérítéssel, rágcsálóirtással kapcsolatos önkormányzati és hatósági feladatok ellátása, méhész bejelentéssel, eb bejelentéssel kapcsolatos feladatok, hulladékgazdálkodással kapcsolatos környezetvédelmi feladatok, állattartással kapcsolatos, jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok ellátása.
Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok: kéményseprő-ipari közszolgáltatással járó önkormányzati feladatok ellátása, hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatok és lakossági bejelentések kezelése.
Mezőgazdasági feladatok: magánszemélyek közötti termőföld adásvétellel és haszonbérlettel kapcsolatos hatósági eljárás lefolytatása, önkormányzati tulajdonú termőföldek, vízterületek haszonbérletével kapcsolatos nyilvántartás vezetése és feladatok ellátása, önkormányzati erdőgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos ügyintézés, éves statisztikai jelentések készítése, illetve tervezett mezőgazdasági tevékenységek statisztikai adatszolgáltatása ( önkormányzati ).
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, tanár, természettudományi, agrár, műszaki, természetvédelmi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetgazdálkodási, környezetmérnöki, vízépítőmérnöki, vegyészmérnöki, biomérnöki, környezettudományi, természetvédelmi szakképzettség.
• A II. besorolási osztályban: Közszolgálati, mezőgazdasági, erdészet és vadgazdálkodási, kertészet és parképítési, építőipari középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és környezetvédelem, természetvédelem- vízgazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítés.
• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 2007. évi CLII. törvény alapján.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Hasonló munkakörben eltöltött több év szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről,
• A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz,
• A végzettséget és szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,
• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan.
• A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022.05.02. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Polgárné Monok Bernadett a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője nyújt, a 06/47-513-279-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SP/3358/2022., valamint a munkakör megnevezését: Környezetvédelmi ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.sarospatak.hu – 2022. március 22.
• Hegyalja Televízió képújság – 2022. március 22.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A határozott idejű kinevezés első 3 hónapja próbaidő.

Feltöltő

Fel