Felvidéki tájakon – Thomas Ender akvarelljei

A Magyar Nemzeti Múzeum és a Tokaj-Hegyalja Egyetem szakmai együttműködése jegyében valósult meg az MNM Rákóczi Múzeuma 2022. március 19-én megnyílt időszaki kiállítása.

Stumpf István kormánybiztos, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány Kuratóriumának elnöke megnyitó beszédében a Waldstein Jánost, Magyar Tudományos Akadémia Igazgatótanácsának tagját idézve mutatta be Thomas Ender képeit:
„Felső-Magyarországnak nem csak szebb tájékait, történelmi vár¬omladékait és úri lakjait ábrázolják, hanem azon kívül a Kárpátok magaslataiban geológiai tekintetben érdekes pontokat előtűntetvén, nagy tudományos érdekkel bírnak.”

Thomas Ender (1793–1875) a bécsi Képzőművészeti Akadémián tanult, majd külföldön tökéletesítette tudását. 1836-ban a bécsi Képzőművészeti Akadémia korrektorává, majd alig egy év múlva a tájképfestés professzorává nevezték ki. Nyugdíjazása után az 1860-as évek első felében járt Magyarországon és Erdélyben.

1861-ben vasútépítő mérnök fiát kísérte el a felső-magyarországi vasútvonal építési munkálataihoz. Az elkészült akvarellek tanúsága szerint Thomas Ender a vasút tervezett útvonala mentén tett „festői kirándulásokat” a Vág völgyében, a Magas- és a Lengyel-Tátrában, a Szepességben. A felső-magyarországi akvarell-sorozat volt Ender életének utolsó nagy vállalkozása.

Thomas Ender felvidéki akvarelljei közül kétszázhúszat gróf Waldstein János (1809–1876) vásárolt meg és igazgatótanácsi taggá választását követően, 1868-ban ajándékozta ezeket a Magyar Tudományos Akadémiának. Waldstein János meggyőződése szerint a képzőművészet lényegesen befolyásolja a közművelődést és előmozdítja a polgárosodást.

Az akvarellek a topografikus tájábrázolások közé tartoznak, a szabadtéri fényképezés széles körű elterjedése előtti időszakban rögzítik az épített örökség állapotát, valamint a bejárt tájak természeti szépségeit, olykor érdekességeit. A gyűjtemény mintegy fele ábrázol várat, várromot, kastélyt, templomot vagy városképet.

Thomas Ender akvarelljei segíthetik a történészek és a művészettörténészek munkáját is. A Waldstein-gyűjtemény 2001 óta a világhálón is elérhető az MTA Könyvtár és Információs Központ honlapjáról: www.mtak.hu vagy közvetlenül az ender.mtak.hu címen. 2020-ban a Méry Ratio Kiadó és MTA Könyvtár és Információs Központ közös vállalkozásában a Waldstein-gyűjtemény. Thomas Ender felső-magyarországi tájképei címmel reprezentatív album formájában került az olvasóközönség elé.

A 2022. május 8-ig nyitva tartó időszaki kiállítást rendezték: Babus Antal, Gaálné Kalydy Dóra, Mázi Béla és az MNM Rákóczi Múzeuma munkatársai.

Feltöltő

Fel