Tokaj-Hegyalja Egyetem Szenior Akadémia

A Sárospatakon 2021. augusztus 1-től működő Tokaj-Hegyalja Egyetem elkötelezett a város,a szűkebb tokaj-hegyaljai és a tágabb zempléni és abaúji régió egykor nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő szellemi, vallási, művelődéstörténeti, politikai és gazdasági szerepének visszaállításáért. A több évszázados kulturális örökségre, s a comeniusi neveléstörténeti hagyományra építve törekszik az oktatás színvonalának emelésére, a térség kulturális, tudományos, turisztikai és gazdasági vonzerejének erősítésére. Saját eszközeivel elő kívánja segíteni a népesség megtartását, műveltségi és képzettségi szintjének növelését, az itt dolgozók boldogulását, s ennek révén
a régiót világszerte ismertté tevő tokaji szőlő- és borkultúra fejlesztését.

Az egyetem a „tudás forrását” nemcsak a fiatal korosztály számára hirdeti, hanem falai közé várja az 55 év felettieket is. A Szenior Akadémia célja, hogy megszólítsa és hasznos tudással ruházza fel az időseket, teret adva az élethosszig tartó tanulási folyamatnak.

A programot azoknak az érdeklődőknek kínáljuk, akiknek legalább középfokú végzettségük van, és szívesen fejlesztenék tudásukat a tudomány, a technika, a művészetek, a gazdaság mai eredményei, érdekességei köréből. Az előadásokon az egyetem vezető professzorai, kutatói és vendégelőadók mutatják be szakmai területük friss eredményeit.

A felsőfokú végzettséghez nem vezető, ingyenes képzés időtartama 2 félév. A képzés végén a hallgatók tanúsítványt kapnak, amelynek kibocsátása regisztrációhoz és részvételhez kötött. A képzési program az őszi és a tavaszi félévben egyaránt 5-5 érdekes előadást foglal magába. Az előadásokra havonta egy alkalommal, szerdai napokon 15.00 órai kezdettel kerül sor, egy óra időtartamban. Minden szemeszter végén, ünnepélyes keretek között oklevelet adunk át azoknak, akik legalább négy előadást meghallgattak az ötből.

A részvétel ingyenes, de a programra előzetes jelentkezés szükséges, amely történhet személyesen, postai vagy elektronikus úton regisztrációs űrlap (word, pdf) kitöltésével.

A kitöltött regisztrációs űrlapot az alábbi elérhetőségek valamelyikére várjuk:
E-mailen (aláírva, szkennelve):
szenior@unithe.hu
Postai úton vagy személyesen:
Tokaj-Hegyalja Egyetem Társadalmi kapcsolatok igazgató, 3950 Sárospatak, Eötvös út 7.
Vagy kérjük töltse ki az alábbi linken található elektronikus jelentkezési lapot:
https://forms.gle/fVtJ49AtqR5avzsZ7

Tavaszi félév tervezett időpontjai és témái:
2022. február 16. Dr. Monok István: A sors és a végzet
Mátyás király könyvtára történetében
2022. március 23. Dr. Ludányi Ágnes: Az időskor pszichológiai dilemmái
2022. április 13. Alkonyi László: Bor és kultúra
2022. május 11. Dr. Pusztay János: Sumér, török, hun – vagy finnugor?
Nyelvünk rokonságáról
2022. június 8. Dr. Sugár Péter: Modernitás és ornamentika

Feltöltő

Fel