Tájékoztató házszám táblák kihelyezéséről

Tisztelt Lakosok!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (5) bekezdése alapján „Minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot.”
Ennek értelmében a házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni. A házszámot jelző táblát – amennyiben az ingatlanon épület található – az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.
Kérjük, hogy amennyiben ingatlanán a házszámtábla nincs kihelyezve, a házszám nem olvasható vagy látható megfelelően, annak pótlásáról, cseréjéről mihamarabb gondoskodni szíveskedjen – többek között – annak érdekében, hogy a közszolgáltatók pontosan be tudják azonosítani az adott ingatlant.

Feltöltő

Fel