A Magyar Nemzeti Múzeum pályázatot hirdet Muzeológus munkakör betöltésére

a Magyar Nemzeti Múzeum
pályázatot hirdet

MUZEOLÓGUS
munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű, Munka törvénykönyve szerinti munkaviszony, 3 hónap próbaidővel

Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra

A munkavégzés helye: MNM Rákóczi Múzeuma 3950 Sárospatak Szent Erzsébet út 19. sz. alatti telephely

A munkakörbe tartozó, illetve lényeges feladatok:
– szakmuzeológusként felelős a rábízott gyűjteményért (gyűjteménygyarapítás, nyilvántartás, revízió, raktári rend)
– egész gyűjteményi raktárak mozgatásának szakmai előkészítése, lebonyolítása, dokumentálása,
– kiállítások szakmai előkészítése, megvalósítása, dokumentálása, kölcsönzések lebonyolítása,
– közreműködik szakmai pályázatok előkészítésében, megvalósításában, elszámolásában
– a műtárgyállomány retrospektív digitalizálási feladatainak felelőse
– beosztás szerint ügyeleti feladatok ellátása
– a múzeum gyűjtőkörébe tartozó tudományos tevékenység,
– feladattól függően közreműködik kiállításvezetők, katalógusok, ismeretterjesztő és tudományos kiadványok megírásában, szerkesztésében
– régész végzettség esetén a múzeum régészeti feladatellátásából eredő eseti feladatok (régészeti megfigyelés, megelőző feltárás, tervásatás)
– kapcsolattartás és egyes szakmai feladatok előkészítése, lebonyolítása a társintézmények irányában
– múzeumpedagógiai foglalkozások, múzeumi rendezvények lebonyolításának segítése

Irányadó munkabér: A munkabér megállapítására és juttatásokra a Munka törvénykönyve az irányadó.

Pályázati feltételek:
– az álláshely betöltéséhez felsőfokú- MSC szintű, szakirányú (régész, történész, művészettörténész, latin szak) végzettség szükséges,
– 2 év szakmai tapasztalat (tapasztalat hiányában a pályázó segédmuzeológus munkakörben kerülhet felvételre)
– büntetlen előélet,
– magyar állampolgárság
– a koronavírus elleni védőoltással összefüggő kötelezettség a 599/2021. (X.28) Korm. rendelet 2/A. § szerint

Elvárt kompetenciák:
– általános informatikai alapismeretek, MS Office (irodai alkalmazás) felhasználói szintű használata
– társalgási szintű nyelvismeret,
– problémamegoldó képesség,
– kreatív, pontos, precíz, önálló munkavégzés,
– rugalmasság,
– kommunikációs készség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– döntésképesség,
– együttműködési készség,
– önálló és csoportos munkavégzésére egyaránt alkalmas, motivált személyiség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz (telefon és e-mail elérhetőség megjelölésével);
– A pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt ( büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a munkakör betöltése előtt köteles benyújtani)
– végzettséget igazoló dokumentumok másolata;
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban lévő, a pályázati eljárással összefüggésben történő személyes adatok kezeléséhez

A munkakezdés időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 01. 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a 47-311-083 telefonszámon a múzeumigazgató nyújt

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton az info@rakoczimuzeum.hu címre vagy postai úton a MNM Rákóczi Múzeuma 3950 Sárospatak Szent Erzsébet út 19. címre. A pályázat benyújtásakor kérjük a tárgyban vagy a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: MUZEOLÓGUS

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok formai ellenőrzését követően, a kiválasztott pályázókat szóbeli interjún hallgatjuk meg. A pályázatok elbírálásával összefüggésben a munkaviszony létesítéséről az MNM Rákóczi Múzeuma igazgatója dönt. A pályázat eredményéről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A döntést követően a sikertelen pályázati anyagok megsemmisítésre, a bennük foglalt személyes adatok törlésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: benyújtástól számított legfeljebb 10 munkanap

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: MNM Rákóczi Múzeuma honlapja / Facebook oldala / /Sárospatak város honlapja / 2022. január 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mnm.hu honlapról,
a munkavégzési helyről további információt a https://rakoczimuzeum.hu/hu honlapról szerezhet.

Feltöltő

Fel