A Magyar Nemzeti Múzeum pályázatot hirdet Közönségkapcsolati szakember munkakör betöltésére

a Magyar Nemzeti Múzeum
pályázatot hirdet

Közönségkapcsolati szakember
munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama:
határozott idejű (előreláthatólag 2023. márciusig tartó), Munka törvénykönyve szerinti munkaviszony, 3 hónap próbaidővel

Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra

A munkavégzés helye: MNM Rákóczi Múzeuma 3950 Sárospatak Szent Erzsébet út 19. sz. alatti telephely

A munkakörbe tartozó, illetve lényeges feladatok:
– A múzeum állandó- és időszaki kiállításain szakmai tárlatvezetés egyének, csoportok részére,
– Kiállítóterek őrzési feladatainak ellátása,
– Látogatók tájékoztatása,
– Esetenként múzeumpedagógiai foglalkozások, múzeumi rendezvények lebonyolításának segítése.
– Az idegenforgalmi szezonon kívüli időszakban eseti jelleggel meghatározott gyűjteményi feladatok, retrospektív digitalizálás a gyűjteményvezető szakmuzeológusok irányításával

Irányadó munkabér: A munkabér megállapítására és juttatásokra a Munka törvénykönyve az irányadó.

Pályázati feltételek:
– minimum középfokú végzettség, érettségi
– büntetlen előélet,
– magyar állampolgárság,
– általánostól eltérő munkarend vállalása (egyenlőtlen munkaidőbeosztással, munkaidőkeretben)
– a koronavírus elleni védőoltással összefüggő kötelezettség a 599/2021. (X.28) Korm. rendelet
2/A. § szerint.

Elvárt kompetenciák:
– nagyfokú tűrőképesség, tolerancia , kiváló kommunikációs készség
– problémamegoldó képesség
– határozott fellépés, pontos munkavégzés, rugalmasság,
– önálló és csoportos munkavégzésére egyaránt alkalmas, motivált személyiség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– együttműködési készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Részletes magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz (telefon és e-mail elérhetőség megjelölésével);
– A pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt ( büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a munkakör betöltése előtt köteles benyújtani)
– végzettséget igazoló dokumentumok másolata;
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban lévő, a pályázati eljárással összefüggésben történő személyes adatok kezeléséhez

A munkakezdés időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 01. 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a 47-311-083 telefonszámon a múzeumigazgató vagy a gazdasági vezető nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton az info@rakoczimuzeum.hu címre vagy postai úton a MNM Rákóczi Múzeuma 3950 Sárospatak Szent Erzsébet út 19. címre.
A pályázat benyújtásakor kérjük a tárgyban vagy a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Közönségkapcsolati szakember.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok formai ellenőrzését követően, a kiválasztott pályázókat szóbeli interjún hallgatjuk meg. A pályázatok elbírálásával összefüggésben a munkaviszony létesítéséről az MNM Rákóczi Múzeuma igazgatója dönt. A pályázat eredményéről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A döntést követően a sikertelen pályázati anyagok megsemmisítésre, a bennük foglalt személyes adatok törlésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: benyújtástól számított legfeljebb 10 munkanap

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: MNM Rákóczi Múzeuma honlapja / Facebook oldala / /Sárospatak város honlapja / 2022. január 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mnm.hu honlapról,
a munkavégzési helyről további információt a https://rakoczimuzeum.hu/hu honlapról szerezhet.

Feltöltő

Fel