Véget ért A Művelődés Háza és Könyvtára tehetségfejlesztő programja

A Nemzeti Tehetség Program támogatásával több olyan projektet valósított meg az előző években A Művelődés Háza és Könyvtára, amely a 18. életévüket betöltött fiatalok tehetséggondozását célozta meg csoportos, kiscsoportos, és egyéni foglalkoztatással.   

Az elmúlt másfél év alatt folyamatban volt az a projekt, amely egy 78 órás, tanórán kívüli foglalkozás sorozat keretében a fiatal tehetségek, tehetség ígéretek, és kiemelt tehetségek fejlesztésére adott lehetőséget a tánc, a színpadi előadói készségek, a dramaturgiai ismeretek területén. Ennek része volt a mozgáskészség fejlesztés, tánctechnikai képzés, tartásjavítás és izomzat fejlesztés, színpadi beszéd fejlesztés, népi ének előadásmód fejlesztés, dramaturgiai ismeretekbe való betekintés, és több néprajzi tájegység táncainak tanulása. A fiatalok interaktív, alkotásközpontú foglalkozások során nem csupán befogadói voltak az ismereteknek, hanem alkotó részesei voltak annak a folyamatnak, amelyben Felcsík és Kalotaszeg táncaiból etüdök, táncfolyamatok, koreográfiai részletek álltak össze, sőt, mindezek alapjait adták a program tárgyiasult alkotásának, a Szép Erdély… című táncműsornak. Ezt a táncműsort 2021.december 18-án mutatták be a résztvevők az intézmény színháztermében, s erről a Hegyalja Televízió munkatársai készítettek felvételt. A program része volt különböző szabadidős tevékenységek – játékos vetélkedők, szalonnasütések – megvalósítása, s más táncműsorok, programok megtekintése is.  E mellett lehetőség volt próbacipők, próbai ruhadarabok beszerzésére is, segítve e tehetségfejlesztő munkát. A tehetségfejlesztő programban a digitális kompetenciák fejlesztése is cél volt. Ennek során olyan tevékenységek – digitális zenei vágás, digitális képrögzítés, digitalizált néptánc gyűjtések felhasználása a foglalkozásokon – voltak betervezve, amelyek kapcsolódtak a projekt fő vonulatához a táncos tehetségfejlesztéshez. A programot Darmos Éva és Darmos István tervezték meg és bonyolították le, önkéntes segítők, valamint a Szikes Zenekar közreműködésével.

A projektet a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.

Feltöltő

Fel