Elkészült Sárospatak Város Településrendezési Eszközeinek módosítása Előzetes Tájékoztatási Dokumentáció

FELHÍVÁS
Sárospatak Város Önkormányzata 460/2021.(X.29.). határozatával döntött a hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról.

A Sárospatak Város Településrendezési Eszközeinek módosítása Előzetes Tájékoztatási Dokumentáció elkészült, amit Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő – testülete által a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 13/2017. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet alapján egyeztetésre bocsájtunk.

Tájékoztatom, hogy az Előzetes Tájékoztatási Dokumentáció véleményezés, javaslattétel céljából a város honlapján 2021. december 17. napjától tekinthető meg.

Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:
1. Sárospatak város állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosai,
2. Valamennyi, településrendezéssel összefüggésbe hozható sárospataki székhellyel, telephellyel rendelkező vagy az adott településfejlesztéssel érintett gazdálkodó szervezet,
3. Valamennyi, Sárospatak városban bejegyzett, vagy az adott településfejlesztéssel érintett civil szervezet.
A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei:
• Sárospatak város honlapján (LINK)
• a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

A partnerek 2022. január 15-ig írásos észrevételeket tehetnek:
• levél formájában Sárospatak Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út. 32.).
• elektronikus levélben az foepitesz@sarospatak.hu e-mail címre történő megküldéssel.

Feltöltő

Fel