Az Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda pályázatot hirdet Pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére

ÁLLÁSHIRDETÉS
Az Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda pályázatot hirdet Pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
• Érettségi
Előnyt jelent: pedagógiai asszisztensi vagy óvodapedagógusi végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Végzettséget igazoló okiratok
• Szakmai önéletrajz
• Lelkipásztori ajánlás
• Motivációs levél
• Erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betöltésével kapcsolatos információk:
A munkaviszony időtartama: Határozott idejű, tartósan távol lévő dolgozó helyére.
A határozott idő vége előre láthatóan 2023. 08. 31. A munkakör betöltése 3 hónap próbaidőhöz kötött.
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős foglalkoztatás
Illetmény és juttatások: A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
A munkavégzés helye:
3950 Sárospatak, József A. út 31.
A munkakör betöltésének kezdő időpontja: 2021. december 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton: oromhirvetelovoda@gmail.com
Személyesen: munkaidőben, zárt borítékban, az óvoda vezetőjének címezve
Postai úton: az Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda címére: 3950 Sárospatak, József A. út 31.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 19.
A személyes meghallgatás időpontjáról a megadott elérhetőségen értesítést küldünk.
További információ kérhető Tóth Ottóné óvodavezetőtől a 06 47/656-737-es telefonszámon

Feltöltő

Fel