A Magyar tudomány ünnepe a Tokaj-Hegyalja Egyetemen

A Magyar tudomány ünnepe a Tokaj-Hegyalja Egyetemen
Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz

A Tokaj-Hegyalja Egyetemen társszervező intézmények bevonásával kerül megrendezésre 2021 novemberében a Magyar Tudomány Ünnepe. Az előadások négy téma köré szerveződnek: A nyelvtudomány eredményeinek fölhasználása a kulturális örökség archiválásában (november 4-5); Évszázados comeniusi értékek nyomában (november 12); Sárospataki Turizmusfejlesztési Szimpózium (november 17); Tanulás és környezete a 21. század elején (november 25).

​​A nyelvtudomány eredményeinek fölhasználása a kulturális örökség archiválásában
Vajon milyen rejtett örökséget hagyott ránk anyanyelvünk? Hogyan jeleníthető ez meg a pedagógusképzésben? Milyen új módszerekkel kutatható nyelvünk változása? Ezekre a kérdésekre keresik a választ a nyelvtudomány elismert szakértői 2021. november 4-5-én a Tokaj-Hegyalja Egyetemen.
A nyelvtudomány eredményei fölhasználhatók a kulturális örökség archiválásában (muzeologizálásában), bemutatásában. Ez különösen a 2008-ban megnyitott A Magyar Nyelv Múzeuma (Sátoraljaújhely-Széphalom) feladata, küldetése. Az ankéton szóba kerül a kulturális örökség részét képező nyelvi hagyomány kutatása, megőrzése, bemutatása, különös tekintettel a múzeumpedagógiai megközelítésekre. A téma sok tekintetben úttörő (például a nyelvészeti muzeológia jelenleg alakuló terület, de mintaként figyelembe vehető a már bevezetett irodalmi muzeológia). Az Alkalmazott nyelvészeti ankét-sorozat célja az alkalmazott, hasznos nyelvészet, másként a nyelvtudományi eredmények gyakorlati hasznosítása.

Évszázados comeniusi értékek nyomában
A Magyar Comenius Társaság november 12-én rendezi meg XXIX. Tudományos Konferenciáját Évszázados comeniusi értékek nyomában címmel. A program 2021. november 12-én (péntek), 9.30 órától kezdődik. A plenáris előadáson és a négy szekcióban izgalmas témákról hallhatunk. A Szőlő- és Borkultúra szekciókban szó lesz a hegyaljai szőlőfajtákról, a klónszelekciós munkáról; a Tokaji Cári Orosz Borvásárló Bizottság működéséről, és egyebek mellett arról is, hol állnak ma a tokaji borok a világranglistán. Az Évszázados comeniusi értékek nyomában szekcióban közelebbről megismerhetjük a „nemzetek tanítója”, Comenius szellemi örökségét és megtudhatjuk, ennek milyen tanulságai vannak napjainkban. Az Iskola és társadalom szekcióban előadás lesz a mozgásfejlesztés sajátosságairól a néptánc nyelvén, és az is kiderül, hogy a digitális korszak milyen hatással van a mai kor gyermekeinek aktivitására. Feldolgozásra kerül Kazinczy Ferenc nevelődéstörténeti életpályája, és az elmúlt két évszázad sárospataki diákemlékeinek sajátosságaiba is bepillantást nyerhetünk majd.

Sárospataki Turizmusfejlesztési Szimpózium
2021. november 17-én 13.00 órától a turizmus kerül a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat fókuszába. A szimpózium során Sárospatak és a Zemplén turisztikai értékeit mutatják be az előadók. Kiemelt figyelmet kapnak a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma és a Római Katolikus Egyház és tudományos gyűjteményei örökségturisztikai fejlesztései, a Hímesporta és más sárospataki és zempléni turisztikai fejlesztési projektek, és megtudhatjuk azt is, hogy a közösségi borkészítésnek mi a piaci üzenete, valamint hogy a következő évek borvidéki fejlesztési programjában a turizmusfejlesztés milyen lehetőségeket tartogat Hegyalján.

Tanulás és környezete a 21. század elején, rajzpályázattal!
Az öt társszervező intézmény közös munkája által megrendezésre kerülő konferencia időpontja 2021. november 25. A plenáris előadások főbb témái korunk oktatási sajátosságai köré csoportosulva feltárják az algoritmus-alkotó készséget és képességet kisgyermekkortól a felnőttkorig. Bemutatásra kerülnek a 21. század oktatási keretrendszerei. Szó lesz a mesterséges intelligencia fejlődési irányairól.
A Comenius Intézet az eseménysorozat kapcsán számítógépes rajzpályázatot is hirdetett erre az időszakra, melynek témája a hegyaljai szüret. November 20-ig várják az alsó tagozatosok pályaműveit, az eredményhirdetésre pedig a konferencián kerül sor. A pályázatokat a stumpf.szilvia@unithe.hu címre várják a szervezők „rajzpályázat” tárgymegjelöléssel. Pályázni lehet bármely számítógépes szoftverrel elkészített rajzzal, illetve tetszőleges szoftverrel szerkesztett fotómontázzsal.
A szervezők szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt!

Társszervező intézmények:
ELTE BTK;
Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága;
PKÜ – Kazinczy Műhely, THE Speculum Kutatócsoport;
Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottság Digitális Pedagógia munkabizottsága;
Magyar Comenius Intézet;
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Digitális Pedagógia Intézete;
THE Oktatásmódszertani és innovációs munkacsoportja;
Neumann János Számítógép-Tudományi Társaság.

További részletek: https://www.unithe.hu/magyar-tudomany-unnepe/

Feltöltő

Fel