Az összefirkált könyvtől a művelődéstörténetig…

Dr. Monok István székfoglalója a Tokaj-Hegyalja Egyetemen
2021. szeptemberében Sárospatakon megkezdte működését a Tokaj-Hegyalja Egyetem, új korszakot nyitva a régió felsőoktatási intézményeinek történetében. A város, több mint másfél évszázados pedagógusképzési hagyományainak folytatásán túl az egyetem oktatási portfóliója szőlészeti-borászati, valamint gazdaság- és bölcsészettudományi jellegű szakokkal bővült, amelyek a térség egésze számára komoly humántőke befektetést jelentenek. Az intézmény oktatói székfoglaló keretében mutatkoznak be egymásnak, a hallgatóknak és a nyilvánosságnak. Az első előadásra 2021. november 3-án kerül sor, ekkor Dr. Monok István professzor, a Kulturális Örökség Tudományok Tanszék vezetője mutatkozik be a pataki campuson.

Monok István (Zalamerenye, 1956. július 10. –) Széchenyi-díjas irodalom- és művelődéstörténész, könyvtáros, bibliográfus, egyetemi tanár, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója 1999 és 2009 között, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ főigazgatója 2013-tól. 2021-től a Tokaj-Hegyalja Egyetem egyetemi tanára, a Speculum Kutatócsoport vezetője.
A zalaegerszegi Dimitrov Építőipari Szakközépiskolában (a mai Széchenyi István Szakközépiskolában) szerzett érettségi után a felsőfokú tanulmányait a szegedi József Attila Tudományegyetem magyar–történelem szakán végezte 1977 és 1982 között. 1983-ban ugyanitt doktori fokozatot szerzett. 1984 és 1987 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtár szakán tanult. 1982-től 1991-ig a szegedi egyetem központi könyvtárának Régi Könyvek és Kéziratok Osztályán dolgozott könyvtárosként, majd főkönyvtárosként, 1993 és 1999 között tudományos tanácsadóként. 1992-ben az egyetem főtitkára volt. 1989-ben megbízást kapott az általa alapított Könyvtártudományi Tanszék vezetésére a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Ugyanitt 1993-tól 1999-ig tanszékvezető főiskolai tanárként működött. 1996-ban létrehozta és 1999-ig vezette a főiskola Művelődéstörténeti Intézetét. 1999-től 2009-ig az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója volt. 2006 óta tanít az egri Eszterházy Károly Főiskolán, amelynek Kulturális Örökség és Művelődéstörténeti Tanszékét 2011 és 2014 között vezette. 2010 és 2014 között a Szegedi Tudományegyetem Könyvtár- és Humán Információtudományi (2013-tól Kulturális Örökség Tanulmányok és Humáninformatikai) Tanszékének vezetője volt, előbb docensként, majd 2011-től egyetemi tanári kinevezéssel. 2013. július 1-jétől a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ főigazgatója. 1992-ben megszerezte az irodalomtudomány kandidátusa fokozatot, 2011 óta az MTA doktora.
A 15–17. század könyv- és olvasmánytörténetét, a 16–17. század magyar művelődéstörténetét és a régi magyar irodalom történetét kutatja és oktatja. 1998 óta részt vesz a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, a Szegedi Tudományegyetemen és az egri Eszterházy Károly Egyetemen folyó doktorképzésben, vendégprofesszorként könyvtörténeti kurzusokat tartott a párizsi École pratique des hautes études-ben (2000–2001, 2007), az École nationale des chartres-on (2014), a bolognai (2008), a jyväskyläi (2009), a kolozsvári (2010–2011) és az erlangeni (2016) egyetemen. A Magyar Könyvszemle szerkesztőbizottságának tagja 1990, főszerkesztője 2008 óta. 1990 és 1993 között részt vett az Új Erdélyi Múzeum (később Új Magyar Múzeum), 1999 és 2007 között a Századok szerkesztőbizottságában. 2002 óta a Lymbus, 2007 óta a kolozsvári Erdélyi Múzeum szerkesztőbizottsági tagja. Ezeken kívül számos hazai könyvsorozat, és több nemzetközi könyvtörténeti folyóirat szerkesztője (Genf, Sao Paulo, Bukarest, Erlangen).

Feltöltő

Fel