Rendkívüli testületi ülés lesz szeptember 13-án

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét

2021. szeptember 13-án (hétfő) 15:00 órára
a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartandó

rendkívüli ülésére összehívom.

Napirend:

1. Előterjesztés illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázat
benyújtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester

Feltöltő

Fel