A pozsonyi csatára és a nándorfehérvári diadalra emlékezett emlékkő avatásával a SWAK

A Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) emlékkő avatásával emlékezett a pozsonyi csatára és a nándorfehérvári diadalra. A megemlékezésre és avató rendezvényre július 30-án került sor a Wass Albert parkban. Az eseményen az egyesület tagjain és érdeklődőkön kívül jelen volt Aros János, Sárospatak polgármestere is.

A Himnusz elhangzása után Tarnavölgyi László köszöntötte az emlékező közösséget. A SWAK elnöke elmondta, hogy az egyesület számára kiemelkedően fontos az egykori mártírok, jeles személyiségek, nemzeti hősök és valós példaképek emlékének megőrzése, ill. a magyar történelemben kiemelkedő jelentőséggel bíró évfordulókra, eseményekre való emlékezés és emlékeztetés. Ennek jegyében állított a civil szervezet az elmúlt években a Gulágra hurcolt sárospataki áldozatok tiszteletére emléktáblát, új síremléket Becker András 1919-es mártírnak, a vörösterror helyi áldozatának, újította fel Deseő László tragikus sorsú sárospataki születésű vezérőrnagy családi sírhelyét. Ugyanezen indíttatásból állított a közösség 2020-ban országzászlót a Wass Albert parkban a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmából. “Nemzettudatunk erősítése szempontjából elengedhetetlennek tartjuk, hogy a mai, értékvesztett világban, amikor újra eluralkodni látszik a múlt végképp eltörlésére irányuló törekvés, akkor valódi példaképeknek, valódi hősöknek és a magyarság megmaradása szempontjából sorsdöntő eseményeknek, diadalmas csatáknak állítsunk emléket. Mert csak annak a nemzetnek van jövője, amelyik ismeri és ápolja múltját. Nekünk van mit ápolnunk és átörökítenünk az utánunk jövőknek” – fogalmazott a civil szervezet vezetője.

A fentiek szellemében állította a SWAK az emlékkövet a Wass Albert parkban a 907-es pozsonyi csata és az 1456-ban megvívott nándorfehérvári diadal emlékére. S azért épp júliusban, mert mindkét dicsőséges csata évfordulója, ill. emléknapja ebben a hónapban van. A pozsonyi csata 907-ben július 4. és 7. között zajlott, Nándorfehérvárnál 1456. július 22-én zárult az ütközet a magyarok győzelmével, ennek tiszteletére július 22. a nándorfehérvári diadal hivatalos emléknapja. Tette mindezt azért az egyesület, mert a két, mondhatni honvédő háború jelentősége óriási a magyarság történelmében. “Ha bármelyik csatát elveszítjük, ma nagy valószínűséggel nem létezne a Kárpát-medencében olyan ország, ahol magyarul beszélők élnek” – húzta alá a SWAK vezetője. Az emlékkő felállításával egyrészt erre, nemzeti hőseink soha el nem múló dicsőségére emlékezik az egyesület, másrészt ezáltal újabb emlékművel gazdagodott a Wass Albert park, amely így lassan-lassan kiérdemli a történelmi emlékhely vagy emlékpark elnevezést.

“Ha Wass Albert itt lenne – ismerve őt valamennyi megjelent írása alapján – elégedetten nyugtázná, hogy a róla elnevezett parkban emlékjele marad két – talán legfontosabb – magyar történelmi eseménynek” – kezdte emlékbeszédét Kiss Endre József, nyugalmazott könyvtárigazgató, lelkész. Az egyesület alapító tagja így folytatta: “Hogy állunk a történelmi tudatunk ügyében? Miért vannak többségben a kudarcok a történelmi emlékezetünkben (Muhi, Mohács, elveszített szabadságharcok, a vesztes oldalon befejezett világháborúk, stb.)? Mire vagyunk büszkék? Mi az, amivel szívesen azonosulunk, s ami előre visz bennünket döntéseinkben és törekvéseinkben? Egy nagyvárosunk forgalmas utcáján nem merném föltenni a kérdést az utca emberének, hogy mit tud a pozsonyi csatáról és a nándorfehérvári diadalról, mert az eddigi tapasztalatok alapján – különösen az előbbi tekintetében – elszomorító eredményre számíthatunk. Ebben a történelmi parkban viszont most már beszélni lehet arról, hogy mit jelent az országzászló, mi Wass Albert életművének jelentősége, miről mesélnek az ide ültetett fenyőfák.” A szónok felelevenítette a hallgatóság számára a két győztes csata legfontosabb momentumait és jelentőségét. A pozsonyi csata után több, mint egy évszázadon át idegen katona nem merte a lábát a magyarok földjére tenni. A nándorfehérvári diadal hősei: Kapisztrán János, Szilágyi Mihály és Hunyadi János hazánk mellett a keresztyén Európa egészét mentették meg az oszmán hódítástól.

Kiss Endre József kitért a két esemény környékbeli, helyi vonatkozásaira is. A bodrogközi temetőkben feltárt honfoglalás kori sírokban azok a vitézek is nyugodhatnak, akik személy szerint részt vettek a pozsonyi csatában. Nándorfehérvár vezető hősei, a Hunyadiak pedig itt vetettek véget a Felvidéket és Sárospatakot uraló husziták hatalmának. “Az emlékhely egyik üzenete: a magyar hősök nyomdokaiba lépve tegyünk meg mindent gyermekeink és unokáink normális jövőjéért, hazánk és Közép-Európa megmentéséért a nemzet egységében, minden magyarok példás összefogásával” – zárta megemlékezését a SWAK tagja.

A beszédeket követően Lencsés Anna elnökségi tag tolmácsolta a jelenlévőknek Arany János Az örökség című versét, majd Aros János polgármester a helyi önkormányzat képviseletében, illetve Tarnavölgyi László elnök és Demeter Péter alelnök az egyesület nevében helyezte el a megemlékezés koszorúit a Nemzeti Együttműködési Alap és Sárospatak Város Önkormányzata támogatásával, a Zemplén-Gránit Kft. kivitelezésében készült emlékkőnél. A megemlékezés és avató ünnepség a Szózat közös eléneklésével ért véget.

Hirdesse ez az emlékkő múlhatatlan hálánkat és a hős honvédők dicső emlékét!

(Fotók: Lencsés Anna, Demeter Péter, Kiss Endre József, Tarnavölgyi László)

Sárospataki Wass Albert Kör Elnökségének beszámolója

Feltöltő

Fel