Közmeghallgatást tart a Német Nemzetiségi Önkormányzat

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S

a Német Nemzetiségi Önkormányzat Sárospatak
a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 97. §-a alapján

2021. augusztus 11-én (szerda) 16:30 órától

közmeghallgatást

tart, amelyre tisztelettel meghívom a város lakosságát és valamennyi sárospataki civil szervezet képviselőjét.

H e l y e : Sárospataki Polgármesteri Hivatal
(3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.)

A közmeghallgatás során az állampolgárok közérdekű kérdéseket és javaslatokat tehetnek a nemzetiségi önkormányzat elnökének és képviselőinek.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Feltöltő

Fel