A Sárospataki Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet műszaki és kommunális irodavezető munkakör betöltésére

Sárospataki Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sárospataki Polgármesteri Hivatal

Műszaki és Kommunális Irodavezető

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. melléklet 32. Település-, terület-és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

 • Ellátja a Műszaki és Kommunális Iroda irányításával, működésével, koordinálásával és ellenőrzésével összefüggő, a Jegyző és a Polgármester által meghatározott építésügyi, ipari- és kereskedelmi, környezetvédelmi hatósági, városüzemeltetési és ingatlangazdálkodási feladatokat.
 • Ellátja a településrendezéssel kapcsolatos feladatokat, e munkája során is együttműködik a városi főépítésszel.
 • Gondoskodik a Helyi Építési Szabályzat elkészítéséről, a meglévő szabályzat tovább fejlesztéséről, illetve szükség szerinti módosításáról.
 • Helyi közutak és gyalogjárdák állapotának figyelemmel kísérése, javaslat összeállítása kátyúzására, felújítására és új utak és járdák létesítésére.
 • Parkolási, eseti behajtási és egyéb eseti közlekedési engedélyek (útlezárási engedély) kiadása, a kiadott engedélyek rendszeres felülvizsgálata.
 • Irányítja, koordinálja, ellenőrzi a közterület-felügyelet munkáját.
 • Irányítja, koordinálja az önkormányzat ingatlangazdálkodással kapcsolatos feladatának ellátását.
 • Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (épületek, építmények, építési telkek) elidegenítésével kapcsolatos Képviselő-testületi anyagok, előterjesztések elkészítése, liciteljárások szervezése, lebonyolítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett építész-, építő kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 2007. évi CLII. törvény alapján.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről, vagy igazolás annak megkéréséről,
 • A végzettséget és szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez,
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vitányi Eszter jegyző nyújt, a 06/47-513-252-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SP/6350/2021. , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki és Kommunális Irodavezető
 • Személyesen: dr. Vitányi Eszter jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • sarospatak.hu – 2021. július 20.
 • Hegyalja Televízió Képújság – 2021. július 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A határozatlan idejű kinevezés első 6 hónapja próbaidő.

Feltöltő

Fel