Közmeghallgatást tart a Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

 

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S

a Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

a nemzetiségek jogairól szóló

  1. évi CLXXIX. törvény 97. §-a alapján 2021. július 29-én (csütörtök) 1530 órától

közmeghallgatást

tart, amelyre tisztelettel meghívom a város lakosságát és valamennyi sárospataki civil szervezet képviselőjét.

H e l y e :  Sárospataki Polgármesteri Hivatal

(3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.)

A közmeghallgatás során az állampolgárok közérdekű kérdéseket és javaslatokat tehetnek a nemzetiségi önkormányzat elnökének és képviselőinek.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Sárospatak, 2021. július 13.

 

                                                                              Kozsnyánszky János

                                                                                            elnök

 

Feltöltő

Fel