Tisztújító közgyűlést tartott a Sárospataki Wass Albert Kör

Július 12-én megtartotta soron következő és egyben tisztújító közgyűlését a Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK). A tagság az egyesületet az elmúlt egy évben vezető elnökségnek szavazott újabb három évre bizalmat. A döntéshozó szerv ülését rendhagyó módon szabadtéren, Földházi István egyesületi tag házának kertjében tartotta meg. A közgyűlést meghívott vendégként megtisztelte jelenlétével Vitéz Bogyay Elemér sárospataki kötődésű 1956-os szabadságharcos, a torontói Magyar Ház korábbi vezetője.

A megjelent tagok először az elnökség május 21-én hozott határozatait erősítették meg utólag. Ugyanis kormányrendelet írja elő, hogy a legkésőbb 2021. október 15-ig megtartandó közgyűlés napirendjére kell tűzni a veszélyhelyzet ideje alatt a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben 2021. június 1-ig meghozott elnökségi határozatokat. A SWAK elnöksége májusi online ülésén négy ilyen kérdésben hozott döntést, amiket most a közgyűlés utólag egyhangúan jóváhagyott. Ezek közé tartozik a 2020. évben végzett tevékenységről szóló beszámoló. Ugyan a koronavírus-járvány rányomta bélyegét a tavalyi évre, mégis volt miről számot adni. 2020-ban a civil szervezet pályázati támogatásból országzászlót állított a gyalázatos trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmából, ill. megjelentette az egyesület tevékenységét bemutató első kiadványát. Szintén örömteli, hogy a járványhelyzet ellenére tavaly rekordösszegű, 423.000 forintnyi pénzadomány gyűlt össze a rászoruló, gyermekes, kárpátaljai (beregdédai) magyar családok megsegítésére.

Ezután került sor a tisztújításra. A szavazás előtt rövid értékelést hallhattak a tagok az elmúlt három, bővebben az elmúlt hat évben végzett tevékenységről. 2017-ben több, mint 1 millió forintból (pályázati támogatásból és közcélú adományból) emléktáblát állíthatott az egyesület a Gulágra elhurcolt sárospataki áldozatok tiszteletére, valamint elkészülhetett Becker Andrásnak, a proletárdiktatúra helyi áldozatának új síremléke. 2018-ban a Wass Albert Emlékév keretében Erdélyben járhatott a SWAK küldöttsége, valamint könyvbemutatót és emlékestet szervezhettek Sárospatakon az Áder János államfőtől kapott 500 ezer forintnyi közcélú adományból. 2019-ben a Nemzeti Együttműködési Alaptól kapott 900 ezer forintos támogatásból felújíthatta az egyesület Deseő László mártír tábornok, Sárospatak szülötte családi sírhelyét. 2020-ban a szintén a NEA-tól elnyert 600 ezer forintos pályázati támogatásból országzászlót állíthatott a közösség a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmából, ill. megjelenhetett végre az egyesületet bemutató első kiadvány. A vendégek sorában olyan közjogi méltóságokat üdvözölhetett a SWAK, mint Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, és Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A SWAK-ot 2015-ben vette nyilvántartásba a Miskolci Törvényszék. Ezen idő alatt alatt 4 millió forintot meghaladó pályázati támogatás és közcélú adomány érkezett a SWAK számlájára. Ebben nincsenek benne a magán személyektől kapott adományok, amelyek több százezer forintot tesznek ki. Szintén nincs benne a beregdédai magyar családok megsegítésére gyűjtött adomány össze, amely a hat év alatt valamivel meghaladta a 2 millió forintot. A megjelent tagok egyhangúan bizalmat szavaztak az egyesületet az elmúlt egy évben vezető elnökségnek. A döntés értelmében tehát a Sárospataki Wass Albert Kör ügyvezetését a következő három évben is Tarnavölgyi László elnök, Demeter Péter alelnök és Lencsés Anna elnökségi tag látja el.

A közgyűlés további részében az egyéb ügyek között tájékoztatások hangoztak el a közelmúlt fontosabb eseményeiről, aktuális ügyekről és a tagdíjak befizetéséről.

A Sárospataki Wass Albert Kör Elnökségének beszámolója

Feltöltő

Fel