Lakossági felhívás matricás hulladékgyűjtő edényzet azonosításával kapcsolatban

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a BMH Nonprofit Kft., mint hulladékgazdálkodási közszolgáltató az alábbiakról nyújt tájékoztatást:

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében végbemenő integrációs folyamatok következtében szükségessé vált egy egyszerű azonosítási rendszer bevezetése. Ennek oka, hogy a három korábbi közszolgáltató különböző módokon – matrica, chip – azonosította be mind az ingatlanhasználókat, mind az ingatlanhasználók által használt hulladékgyűjtő edényzeteket. A teljes integrációt és a BMH Nonprofit Kft. megalakulását követően 2018-ban bevezetésre került a matricás hulladékgyűjtő edényzet azonosító rendszer.

A matrica a hulladékgyűjtő edényzet, ezáltal az ingatlanhasználó és az általa használt edényzet űrmértékének beazonosítására szolgál. Előnye, hogy a gyűjtőjárat személyzete az ürítés alkalmával szemrevételezés alapján el tudja dönteni, hogy az adott edényzet üríthető-e, illetve a matricán szereplő űrméret azonos-e az edényzet méretével.

A matrica érvényessége nem jár le, és nem kerül minden évben kiküldésre. A matricák 2018-ban kerültek legyártásra, valamint a BMH Nonprofit Kft. 2018. január 1-től latja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokat – ez okból szerepel a 2018-as évszám a matricákon.

A BMH Nonprofit Kft. az ingatlanhasználóknak településenként szakaszosan, postai levélben, a nyilvántartási adatoknak megfelelő, sorszámozott matricát küldött és jelenleg is küld ki, melyet a vegyes hulladékgyűjtő edényzetre kell felragasztani. Azon települések esetében, melyek a KEHOP projekt kapcsán részt vettek a vegyes hulladékgyűjtő edényzetek osztásában, az ingatlanhasználók az edényzet átvételével egy időben kapták kézhez matricájukat. A matrica igazolja, hogy az adott ingatlanhasználó a Közszolgáltató fogyasztói adatbázisában szerepel.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást díjfizetés nelkü1 igénybe vevők kiszűrése érdekében az edényzet ürítése alkalmával a szállító jármű személyzete minden esetben köteles ellenőrizni a matrica meglétét.

Tekintettel arra, hogy Sárospatak településen a matricával való ellátottság megközelíti a 90%-ot, 2021. június 1-től kizárólag a matricával ellátott edényzetek kerülnek ürítésre.

Az azonosító matrica hiányával kapcsolatban, a továbbiakban a szállítást végző gyűjtőjárat személyzete jegyzőkönyv kiállításával tajtékoztatja az érintett ingatlanhasználót.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét!

Feltöltő

Fel