„sorsunkat, életünket… édes hazánk, régi szabadságunknak javára s hasznára szenteltük.”

1703. május 12-i keltezéssel adta ki II. Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós a brezáni pátenst, hadba szólítva az ország „nemes és nemtelen” lakóit.

„…minden rendű igaz magyarokat hazafiuságokra intjük, kénszerítjük s kérjük, hogy az mint már Isten némelyeknek szíveket az hazáért felgerjesztette s egybenhozta: úgy ki-ki édes hazája s nemzete, szabadsága mellett az Isten s törvényünk ellen képtelenül hatalmaskodó, zaklató, portióztató, adóztató, nemesi szabadságunkat rongáló, igaz régi törvényeinket, jussainkat megvető, jószágainkat hatalmasan foglaló és fogyató, becsületünket tapodó, sónkat, kenyerünket elvevő s életünken uralkodó s kegyetlenkedő birodalom ellen fogjon fegyvert…”
(Részlet a brezáni kiáltvány szövegéből)

Feltöltő

Fel