Megjelent a Sárospataki Pedagógiai Füzetek 28. kötete

A Sárospataki Pedagógiai Füzetek több mint fél évszázada (1970 óta) jelenik meg a sárospataki tanítóképző gondozásában. A legújabban megjelent 28. kötetet az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusán működő szerkesztőbizottság (Toma Kornélia, Podlovics Éva Lívia, Stóka György) húsz alkotó munkájából állította össze. A 310 oldalas könyv az egri Líceum Kiadó gondozásában jelent meg Örökség és megújulás címmel.

A tartalomban a tanítóképzés területén őrzött hagyományok és innovációk; a csecsemőkortól ifjúkorig alkalmazott oktatási-nevelési-fejlesztő módszerek, valamint a tudomány és gyakorlat kapcsolatát bemutató írások jelennek meg. Szívesen ajánljuk a pedagógusképzésben, valamint az oktatás-nevelés területén érintett érdeklődők számára. A teljes szám elérhető az egyetemi repozitóriumban: http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/6841/

Tartalom
Előszó

I. Örökség és megújulás a tanítóképzésben
Feróné Komolay Anikó: Ködöböcz József, a „tanítók tanítója”
Kőszegi Ferenc: Sipos György munkássága a sárospataki képzőben (1947-1997)
Erdei Róbert: Az optimális fejlődést támogató védőfaktorok
Podlovics Éva Lívia: A kompetenciák az általános iskolától az élethosszig tartó tanulásig
K. Nagy Emese: A tanulók státuszhelyzete és kezelése
Podlovics Éva Lívia: Reziliencia és pedagógiai gyakorlat

II. Oktatási-nevelési-fejlesztési módszerek a kisgyermekkortól az ifjúkorig
Bodnárné Novák Anita: Kezdjük korán! A korai fejlesztés lehetőségei és szerepe a pedagógiai szakszolgálatokban
Vass Rebeka: Az anyanyelvi fejlesztő játékok jelentősége az óvodai nyelvi-kommunikációs nevelésben
Bekéné Zelencz Katalin: Innovatív tanítási módszerek
Kökényesi Nikoletta: Médiatudatosságra nevelés az óvodától a felsőoktatásig
Toma Kornélia: Drámapedagógiai tartalmú pedagógusképzés a Sárospataki Comenius Campuson – Egy jó gyakorlat
N. Mandl Erika: Színházi nevelés és közönségnevelés a Kaposvári Egyetemen
Bércesi-Dienes Erika: Szegény ember kőlevese – bábszínpadok kóstolója
Bagi Márta Anna: A felnőttkor művészetek iránti érzékenységének megalapozási lehetőségei az óvodában
Kustárné Almási Zsuzsanna: Báb és dráma a hitoktatásban. Bibliai történetek feldolgozása a báb és dráma eszközeivel
Galuska László Pál: Báb-mese-báb: a mesék és a bábjáték
Szentirmai László: Báron László – Euterpé, Kalliopé, Minerva és Thaleia táncpartnere

III. Tudomány és gyakorlat
Tomori Tímea: A kognitív kommunikációs kompetencia tantervi vizsgálata a gimnázium 9-10. évfolyamán
Lenkey-Tóth Péter: Narráció és identitás. Gerhard Richter: 1977. október 18.
Egri Károly: „Urbanizálódó” gombák? Adatok antropogén környezetben megfigyelt nagygombafajokról Zemplénben
Csáki Szabolcs: Energiatudatossággal kapcsolatos ismeretek és összefüggések vizsgálata

Dr. Toma Kornélia beszámolója

Feltöltő

Fel