Elfelejtődött?! 350 esztendeje végezték ki a Wesselényi-féle szervezkedés résztvevőit

1671. április 30-án végezték ki a főúri szervezkedés három vezetőjét, Zrínyi Péter horvát bánt és Frangepán Ferencet Bécsújhelyen, Nádasdy Ferenc országbírót Bécsben.

Egy nappal korábban, április 29-én Pozsonyban került sor Bónis Ferenc zempléni neves kivégzésére. Ő a mozgalomban részt vevő jómódú vármegyei nemesség egyik vezéralakja volt: „Csak kilencen legyenek, akik felkelnek a magyarok szabadsága mellett, én a tizedik leszek, a szabadságért kész vagyok meghalni!”

I. Rákóczi Ferenc megmenekült. Anyja, a katolicizmus terjesztésében érdemeket szerzett Báthory Zsófia hatalmas summával elérte felmentését.

A Bónis Ferenc keserve címen ismert költemény a halállal bátran szembenéző hazafi számvetését és utolsó üzenetét tolmácsolja. A kuruc nemesi versek hazafias pátosza, engesztelhetetlen német gyűlölete itt a halál árnyékában férfias helytállással, példamutató jellemszilárdsággal párosul.

Bónis Ferenc keserve

Feketített gyásszal béborult magyar nép!
Ha elnézem: benned nincsen egy pontnyi ép,
Mert sok gyülevész nép már csak mindenfelől tép,
Ki miatt csak oly vagy, mint senyvedő kép.

Neked édes hazám vékony erőm szerint
Mindenben szolgáltam, nem mutattam csak színt,
Mint tudtam, rólad elhárítottam a kínt,
Úgy cselekedtem én igaz hazafiként.

Boldogságod hogy nincs, szívem mely igen sír!
Tudom, e fogságban fejem véget ér,
Előmenetelre többé vissza nem tér,
Azért ma tetőled hív bocsánatot kér.

Feltöltő

Fel