1661. április 24-én temették el Sárospatakon II. Rákóczi György erdélyi fejedelmet

360. esztendeje …

1661. április 24-én temették el Sárospatakon II. Rákóczi György erdélyi fejedelmet. Petrőczi Éva – József Attila-díjas költő, író, műfordító, irodalomtörténész, publicista, a Károli Gáspár Református Egyetem nyugalmazott egyetemi docense – versével emlékezünk az évfordulóra.

Zsófia búcsúszavai

„Az méltóságos fejedelemasszony, Báthori Zsófia, a fejedelem súlyos állapotját értvén, die 6 Junii ifjú Rákóczi fiával Munkácsbul úgy indult, hogy másnap delest négy óra tájban Váraddá érkezett vala, midőn maga is már a fejedelem csak szerelmesit emlegetné, hogy velek csak egyet szólhatna, nagyon sóhajtozná, azonnal csak jelen lettek vala.” Szalárdi János siralmas magyar krónikája

„Pápista asszony” –
ez volt a csúfnevem,
felemás igába hajtottam
gyereklány-fejem,

majd kényszerű
áttérés-kalodába.
Minket, kettőnket,
meglehet, összeláncolt a szerelem,

de az érdek és a megszokás

parancsa fejünk fölött
mindvégig ott pattogtatta
kemény, fenyítő ostorát.

Apád, s anyád a kálomista menny
acélszín magasában
várnak már terád, odafenn,
mégsem félek, hogy tőled

ott is elszakítnak;
hiszen irgalmas az Isten,
Hozzá könyörgök hát,
hogy a túlsó partra

tégedet átsegítsen,

meggyötört fejeden
kezem melegével,
füledben hangunkkal,
s hogy tegyen arról is,

ne az örök éjjel

várjon rád odaát,
de fénylő kegyelem.
Elfogytak szavaim,
szívem nem enged el.

Feltöltő

Fel