„Tisztítsuk meg az Országot!” Sárospatak Város közterületeinek megtisztítása, illegális hulladék lerakók felszámolása

A Belügyminisztérium által kiírt országos projekthez Sárospatak városa is csatlakozott, amelyben az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása és a megtisztított területek megóvása jelentette a fő célkitűzést.
Sárospatak Város Önkormányzata komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy városunk tiszta, élhető környezet legyen lakói számára. Sor került szelektív (sárga) kukák kiosztására, megszerveztük a zöldhulladék elszállítását az egész város területén, valamint biztosított az ingyenes lomtalanítás lehetősége a lakó által választott időpont szerint.
Ennek ellenére vannak olyan állampolgárok, akik nem élnek a felsorolt lehetőségekkel és lakóhelyük közelében közterületen helyezik el a hulladékot. Ez eredményezte, hogy Sárospatakon az elmúlt időszakban a bel- és külterület egyes részein nagyobb mennyiségű illegálisan elhelyezett hulladék felhalmozódásra került sor. A hulladék fajtái szerint üveg és papírhulladék, ezen kívül vegyes kommunális hulladék.
A pályázat támogatásával a nevezett területeken felhalmozott hulladék összegyűjtésére, felrakodására, elszállítására és ártalmatlanítására került sor.


A hulladék elszállítását követően a terület megóvását saját forrásból, önkormányzati eszközökkel igyekszünk megvalósítani (közterület-felügyelet, polgárőri-, illetve járőrszolgálat), továbbá felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nem jogkövető, szemetelő lakók bírsággal sújthatók.
Városunk tisztasága, környezetünk védelme közös feladatunk, hiszen a hulladékok szabálytalan elhelyezésével saját lakhelyünket veszélyeztetjük, szennyezzük.


Éljünk környezettudatosan, hogy városunk élhető környezetet biztosítson nekünk, családunknak és az egész városnak.

Feltöltő

Fel