Február 11-től valamennyi közterületen és nyilvános helyen kötelező a maszkviselés

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Sárospatak város közigazgatási területén történő kötelező maszkviselésről

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a Sárospatak Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. § a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Sárospatak város belterületén található összes közterületen és nyilvános helyen kötelező a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben meghatározott módon maszkot viselni.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Sárospatak város közigazgatási területén történő kötelező maszkviselésről szóló 28/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelet.

K. m. f.

dr. Vitányi Eszter Aros János
jegyző polgármester

Kihirdetve: 2021. február 10.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Feltöltő

Fel