Az én Tokaj-Hegyaljám rajzpályázat felhívása

Rajzpályázatot hirdet a kultúrAktív Egyesület 3. és 4. osztályos gyerekeknek, melynek témája „Az én Tokaj-Hegyaljám”. A rajzpályázat alkotásaiból a későbbiekben egy gyűjteményt összeállítása valósul meg arról, hogy az itt élő gyerekek hogyan látják a környezetüket, mit tartanak különösen fontosnak, érdekesnek és megőrzendőnek a következő generációk számára. A legérdekesebb pályamunkákat beépítik a most készülő Tokaj-Hegyalja gyerekeknek c. ismeretterjesztő kiadványba, amelyet szeptemberben osztanak ki a térség oktatási intézményeinek és 4. osztályos diákjainak.

A rajzpályázat része a Tokaj-Hegyalja gyerekeknek átfogó oktatási programnak, amely a térség természeti és kulturális örökségét helyezi a középpontba. Az oktatási program fejlesztése kifejezetten a Tokaji borvidék általános iskolás gyerekeinek szól, akik játékos feladatok segítségével kapnak komplex képet a világörökségi helyszínről, annak természeti és kulturális értékeiről.

A program a „Humán kapacitások fejlesztése a Sárospatak – Tokaj térségben” c. EFOP-3.9.2-16-2017-00030 azonosítószámú projekt keretében valósul meg, amelynek célja a hátrányos helyzetű térség társadalmi-gazdasági felzárkózása, komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, a hátrányos helyzetű gyermekek hozzáférésének biztosítása, a települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatások fizikai, technikai és humán feltételeinek javítása. A projektet lebonyolító konzorcium vezetője Sárospatak Város Önkormányzata.

Feltöltő

Fel