Sárospataki Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére

Sárospataki Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Sárospataki Polgármesteri Hivatal

Költségvetési ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2021.03.01.-2022.08.31.-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatok
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Sárospataki Polgármesteri Hivatal és a sárospataki Német, Roma és Ruszin nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási feladatának ellátása, mely az alábbi főbb feladatokra terjed ki: könyvelés, kontírozás, kötelezettségvállalások kezelése az önkormányzati ASP rendszerben, költségvetés és beszámoló készítése, pénzügyi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
• A II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.
• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 2007. évi CLII. törvény alapján.

A pályázatelbírálásánál előnyt jelent:
• mérlegképes könyvelői végzettség,
• önkormányzati gazdálkodásban megszerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Önkormányzati ASP Rendszer, Gazdálkodási szakrendszerének ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a 1. számú melléklete alapján,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről,
• A végzettséget és szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,
• A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez,
• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. március 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Móré Istvánné gazdálkodási irodavezető nyújt, a 06/47-513-255-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SP/485/2021. , valamint a munkakör megnevezését: Költségvetési ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.sarospatak.hu – 2021. január 19.
• Zemplén Televízió Képújság – 2021. január 19.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A határozott idejű kinevezés első 3 hónapja próbaidő.

Feltöltő

Fel