450 éve született a sárospataki aranykor megteremtője

Ma 450 éve, 1570. december 9-én született a Szatmár megyei Királydarócon Debreczeni Tamás, a 17. század első felének legjelentősebb hazai gazdasági szakembere, birtokirányítója. Mondhatni nem „kicsiben csinálta”, hiszen már a század elején (katonai pályája után) olyan nagy uradalmakat irányított, mint Szatmár kamarai birtoka, majd Thurzó György nádor tokaji uradalma. Utóbbi halálát követően nem sokkal Bethlen Gábor fejedelem tette őt meg a fejedelmi birtokok prefektusává és fontos szerepe volt abban, hogy a fejedelmi hatalom megerősödhessen és Gyulafehérváron egy jelentős uralkodói reprezentáció jöhessen létre. Nem csoda, hogy a következő nagy formátumú fejedelem, I. Rákóczi György is mindenáron meg akarta őt nyerni és végül elérte, hogy hatalmas magyarországi birtokait ő igazgassa. Debreczeni 62 évesen foglalta el a pataki prefektusi tisztet és majd két évtizeden keresztül látta el sokrétű feladatát. Sárospatak várát katonailag is megerősítette, de olyan fontos, reprezentatív részek felépítése is a nevéhez fűződik, mint a Lorántffy-loggia vagy az ún. Bokályos Ház. Sárospatak és a Rákóczi-Lorántffy birtokok az 1630-40-es években hatalmas fejlődésen mentek keresztül, virágkorúkat élték és ezt természetesen a fejedelmi párhoz szokták kötni. E mai évforduló kapcsán viszont mindenképpen érdemes rámutatni arra az emberre, királydaróci Debreczeni Tamásra, aki ezt az aranykort a mindennapokban, szakértelmével, rátermettségével, határozottságával,mindenre kiterjedő figyelmével és hihetetlen munkabírásával megteremtette.

Debreczeni-Droppán Béla

Életéről részletesebben a Partium legutóbbi számában olvashat, ide kattintva.

Feltöltő

Fel