Vigyázzunk egymásra a Postán is !

November 26.-tól a postahelyeken országosan bevezetésre került az az ismételt eljárási rend, mely szerint csak annyi ügyfél tartózkodhat az ügyféltérben ahány kezelőablak működik. Sárospatak posta ügyféltéri adottsága lehetővé teszi, hogy az előtéri részben, a meghatározott járványügyi szabályokat betartva várakozzanak az ügyfelek. A biztonságos távolságtartás mellett maximum 5 fő tartózkodhat az előtérben. A hideg időre való tekintettel, csak ezen lehetőséggel tudunk élni a várakozás megkönnyítése érdekében.

Az ügyfélhívó rendszer használatát továbbra is fenntartjuk, ezáltal irányítva, hogy az igénybevett szolgáltatás a megfelelő hívópulthoz kerüljön. Kérjük, csak a kezelőablakhoz való érkezés előtt húzzanak sorszámot. Mivel a sorszámosztó totem a belső ügyféltérben van rögzítve, így tudjuk betartatni a várakozási szabályokat.

Az épületben szájmaszk viselése (szabályos módon orrot, szájat eltakarva) mind az ügyfelek, mind a postai munkatársak részére kötelező!

Idősáv korlátozás a postákon nem került előírásra, viszont az első nyitvatartási órában, 8:00-9:00 óra között a 65 év feletti ügyfelek elsőbbséget élveznek a kiszolgálásban.

A reggel postai anyagot szállító járat jellemzően később érkezik a megnövekedett anyagmennyiség miatt, ezért a kézbesítő, csomagkézbesítő munkatársak később tudnak kiindulni körzetükbe. A fiókbérlők anyaga is később kerül feldolgozásra, de extrém idejű késés esetén is legkésőbb 10 óráig elhelyezésre kerül a postafiókba. Ezért kérjük postafiókbérlő ügyfeleinket 9 óra előtt még ne keressék aznap érkező küldeményeiket.

Az év végén jellemzően megnövekedett ügyfélforgalom, jelentős számú érkezett kézbesítendő küldemény (kiemelten a csomag küldemények) feldolgozása, kézbesítése fokozott terhet ró munkatársainkra. A jelenlegi pandémiás időszakban e terhelés még fokozottabb. Legjobb tudásunk és teherbírásunk mellett igyekszünk kiszolgálni ügyfeleinket, de kapacitásunk véges.

Kérem az ügyfelek megértését és együttműködését! Türelmükkel és a járványügyi előírások betartásával segítsék a postai dolgozók munkáját.

Jó egészséget kívánva minden kedves ügyfelünknek!

a sárospataki Posta dolgozói

Feltöltő

Fel