Tájékoztató hulladékgazdálkodási díj megfizetése alóli mentességről

Tisztelt Sárospataki Gazdálkodó Szervezetek!

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 27/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 21. § (5) bekezdése értelmében az arra jogosult gazdálkodó szervezetek részére Sárospatak Város Jegyzője által kiállított hulladékgazdálkodási díj megfizetése alóli mentességről szóló igazolást a gazdálkodó szervezet az érvényesítés évét megelőző év december 1. illetve december 31. napja között kell, hogy benyújtsa igazolható módon a közszolgáltató felé.

A 2021 évre vonatkozó mentességi kérelem a jegyző részére 2020. november 18. naptól benyújtható. A koronavírus járvány terjedésének megakadályozása céljából a kérelmek kizárólag elektronikusan és a Sárospataki Polgármesteri Hivatal kapuján elhelyezett postaládába bedobott nyomtatványon juttathatók el hivatalunkhoz.

Akinek lehetősége van rá, a kitöltött, aláírt és bélyegzővel ellátott nyomtatványt szkennelve, a hogyarobert@sarospatak.hu e-mail címre juttassa el.

A hulladékgazdálkodási díj megfizetése alóli mentességhez a kérelem PDF formátumban IDE kattintva tölthető le, Word formátumban IDE kattintva tölthető le..

A jegyzői igazolások kiadása idén kizárólag e-mail csatolmányként történik, ezért a benyújtott kérelmen e-mail címük feltüntetése kötelező!

Felhívom a Tisztelt Gazdálkodó Szervezetek figyelmét, hogy az év végi munkanap áthelyezés, ünnepnapok, valamint a Sárospataki Polgármesteri Hivatal ügyintézőinek szabadságolása miatt legkésőbb 2020. december 22-én 16 óráig juttassák el kérelmüket.
Fentiek alapján kérem, hogy a kérelmeiket fenti időpontig benyújtani szíveskedjenek.

dr. Vitányi Eszter, jegyző

 

Feltöltő

Fel