Kiadvány mutatja be a SWAK tevékenységét bejegyzésének ötéves évfordulója alkalmából

A napokban készült el az a kiadvány, mely a Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) történetét, céljait és a tevékenységét mutatja be röviden. A borító nélkül 28 A5-ös oldalt tartalmazó, színes, több mint 40 darab fényképpel illusztrált füzet a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával készült az egyesület ötéves évfordulója alkalmából. Az egyesületet ugyanis 2015-ben vette nyilvántartásba a Miskolci Törvényszék.

Az öt év alatt számos rendezvényt, megemlékezést és avatást tartott a Kör és számos vendég járt Sárospatakon a SWAK meghívására, például dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, vagy dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Ezen eseményekről, a pályázati támogatásból megvalósult programokról (emléktábla állítása a Gulágra hurcolt sárospataki áldozatok tiszteletére, új síremlék állítása Becker András 1919-es mártír, a vörös terror helyi áldozata emlékére, Wass Albert nyomában tett látogatás Erdélyben, Wass Albert emlékest és könyvbemutató Sárospatakon, Deseő László, Sárospatak mártír vezérőrnagya családi sírhelyének felújítása, országzászló állítása a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóján stb.) fényképes beszámolók találhatóak az ingyenes jubileumi kiadványban. A füzetben helyet kapott még Wass Albert verse (Hontalanság hitvallása), és a Wass-család több elismerő levele is.

Az egyesület kiadásában megjelent füzet nyomdai előkészítését Laczó Éva, a sokszorosítását a sárospataki Rapid Dekor és Nyomda végezte.

A 200 példányban készült kiadvány nem kerül árusításra, azt elsősorban tagjaink, együttműködő partnereink és rendezvényeink vendégei vehetik kézbe, továbbá intézmények és szervezetek részére juttatunk belőle.

Sárospataki Wass Albert Kör Elnöksége

Feltöltő

Fel