Több fontos döntés született a legutóbbi testületi ülésen

2020. szeptember 25-én zajlott a rendes testületi ülésünk az önkormányzatnál, amin ismét sok napirendet tárgyaltunk, az egyik legfontosabb természetesen a költségvetés, hiszen a város egészét érinti és a működésünknek az alapja – nyilatkozta lapunknak Sikora Attila.

Sikora Attila, alpolgármester

Sárospatak alpolgármestere az ülés részleteiről elmondta, a költségvetést idén folyamatosan átszabja a koronavírus helyzet, e miatt módosításra került sor, de összességében elmondható, hogy nem állunk rosszul. Tehát azok a számok, amelyeket elvártunk év elején, például iparűzési adóból – nagyon jól látszik, hogy remélhetőleg meglesznek, hiszen a vállalkozásaink továbbra is eredményesek. Jól látható, hogy a költségvetés eredeti tervezetében is szereplő beruházásaink természetesen folytatódnak, semmi nem állt le, tapasztalható is, hogy nagyon sok mindennel már el is készültünk ebben az évben. Bár vannak, akiknek ez sem elég, hiszen a költségvetést év elején és most sem fogadta el az ellenzéki oldal, tehát ők ebben sem voltak partnerek, de természetesen a biztonságos működéshez erre szükség volt, így a szükséges módosításokat meg is tettük, tette hozzá Sikora Attila.

A költségvetéssel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy egyetlen beruházás sem állt meg semmilyen okból sem!

Minden egyes beruházás önálló soron szerepel továbbra is a költségvetésben, elmondhatom és nyugodt szívvel mondhatjuk el, hogy nem állt meg semmi, bár volt egy interpelláció a testületi ülésen, ami azzal kezdődött, hogy megálltak a fejlesztések, de hát ez nem igaz, az ellenzék ezzel támadta meg testületi ülésen az önkormányzatot, de minden egyes tételt polgármester úr végig vett és jól láthatóan nagyon-nagyon sok fejlesztésünk zajlik, vagy már éppen be is fejeződött, vagy hamarosan befejeződik – mondta Sikora Attila. Itt akár gondolhatunk a szennyvíz derogációra, mint legnagyobb beruházásunkra, amelynek december 20-án a végéhez érünk, és most már az utak aszfaltozása  zajlik, tehát úgymond helyreállítás van, magának az egész hálózatnak a kiépítése lényegében be is fejeződött.
Ezen kívül is rengeteg más fejlesztésünk volt, például a „Zöld Város” projekt, ami már megújította a Bodrog Hotel előtti területet, a Retel lépcső és Vízikapu környékét. Nagyon sok más fejlesztés is zajlott a városunkban, amit nem kimondottan mi koordináltunk, gondolok itt a Református Egyház által végrehajtott fejlesztésekre, akár az Iskolakert, annak az előtte lévő területe, a Mudrány Étterem, és egyéb kapcsolód fejlesztések, tehát nagyon sok minden megújult és nem álltak meg sem az önkormányzatnál sem másoknál a fejlesztések– mondta Sikora Attila.

Módosítottuk egy korábbi rendeletünket, amely a közösségi együttélés alapvető szabályairól szól. Ennek igen sok pontja volt korábban és most még részletesebb lett. A módosítás elsősorban a lakások, ingatlanok tulajdonosainak, használóinak írnak elő kötelezettségeket, itt például az ingatlanok előtti területek gondozására, gyomtalanítására, síkosságmentesítésére gondolunk. Csak egy egyszerű példa, az elmúlt években már láthatóan gondot okoz a fűnyírás a városban. Ezen a testületi ülésen szerencsénk is volt, hiszen a Kommunális Szervezet beszámolóját is láthattuk és abban elhangzott, hogy ennek a munkának komoly humánerőforrás problémái vannak, hiszen még 6 évvel ezelőtt 300 ember volt a közfoglalkoztatásban alkalmazva, most összesen 60, amiből jó esetben 30 ember az, aki naponta jelentkezik munkára – mondta az alpolgármester.

Természetesen a létszámgondoktól függetlenül a fű nő és azt le kell vágni, ezért szeretnénk kérni a lakosságnak is a segítségét abban, hogy az előttük lévő szakaszt tartsák rendben. A rendelet kötelezettségről szól, hiszen pontosan meg van fogalmazva, hogy melyek azok a részek, amelyeket a tulajdonosnak kell rendben tartani. Természetesen nem az a cél, hogy szankciókat léptessünk érvénybe, bár a rendelet azt is tartalmazza, hiszen nyilván, hogyha valamilyen elvárás van, akkor azzal szemben valamilyen szankciónak is lennie kell, az előterjesztésben megvannak azok a szankciók, amelyeket esetleg lehet alkalmazni, de nem ez a cél, hanem az, hogy egy kis segítséget várjunk a lakosoktól és ők is tegyenek valamit azért, hogy a városunk még szebb legyen, illetve a közösségi együttélésnek vannak az alapvető szabályai, amelyeket elvárunk – jegyezte meg az alpolgármester. Sikora Attila azt is hozzátette, hogy sajnos egy picit „ellustult” a lakosság, mert mindenki azt várja, hogy a Kommunális Szervezet majd jön és levágja a füvet, holott lehet, hogy az előtte lévő terület 5 m2 lenne és 10 perc alatt meg lehetne oldani, de mindenki azt várja, hogy előtte miért nem vágják le, ha máshol levágják. Nyilván az elsődleges feladata a közterületek rendbetartása az önkormányzati cégnek, és ezen kívül, hogyha vannak olyan helyek, ahova el tudnak jutni, akkor megteszik, de még egyszer mondom, a humánerőforrás csökkenése igen komoly gondot okoz, és emellett nemcsak a fűnyírás van a Kommunális Szervezetnek, mint munka, hanem még nagyon sok minden más is a teendői közé tartozik.

Beszámoló hangzott el a Kommunális Szervezet múlt évi munkájáról, illetve egy kicsit érintettük az ideit is, hiszen vannak komoly változások, például a MÁV állomás egyes területei, amit átvett az önkormányzat működtetésre – üzemeltetésre, és természetesen a Kommunális Szervezetet bízta meg önkormányzatunk a feladat ellátására. Tettük ezt azért, mert az elmúlt években igen csúnya állapotok voltak már a vonattal ideérkező vendégek szeme előtt, amikor megérkeztek az állomásra. Abban bízunk, hogy ennél csak jobb lehet a helyzet, sőt, már most jobb és szebb. A Kommunális Szervezet elkezdte szeptembertől a működtetését az épületnek. Gondolok itt az illemhelyre, a fűnyírásra, illetve környező területekre, tehát a közösségi tereknek a gondozása, illetve magának épületnek a várónak a nyitása, zárása is most már a Kommunális Szervezet munkája.

Fotó: Tarhos Ferenc

Kommunális Szervezethez tartozik egy újabb beruházás, ami szintén nem állt meg és már elkészült, ez az új piac. Most már be is mutatkozott, úgymond a legutóbbi bolhapiac már a „régi-új” piac helyén került lebonyolításra, hiszen annak idején ez egy működő piac volt. Ez már megkapta a használatbavételi engedélyt, úgyhogy szeretnénk hamarosan ezt is újra életre kelteni.

A Kommunális Szervezet beszámolóján kívül több napirend is foglalkozott a Kommunális Szervezettel, hiszen most adtuk át a piac üzemeltetését, illetve különböző eszközöket, hiszen vettünk egy olyan eszközt, ami a szennyvíz és a csatornavíz lefolyásának problémáit próbálja meg kezelni ez a „füstölő”, illetve egy nagynyomású tisztító berendezés, aminek a használatát szintén átadtuk a Kommunális Szervezet keretei közé. Itt meg is kell említeni a szennyvíz és a csapadékvíz elválasztása fontos feladat. Szorgalmaztuk és megkezdtük egyrészt a csatornák kitisztítását az új géppel. Meg kell jegyezni, hogy az a munka, amit elvégeztek, az nem volt kicsi, hiszen a megkötött betontól kezdve a kőporig mindent találtak, tehát volt olyan csatorna, amit csákánnyal kellett kipucolni, nem csöves slaggal, mert egyszerűen bele sem tudtak menni a csővel, tehát előtte komoly fizikai munkát kellett ahhoz csinálni, hogy a csövet egyáltalán be tudják dugni a csatornába – mondta Sikora Attila.

Úgyhogy ezúttal is kérnék szépen mindenkit és a füstöléssel is ezt próbáljuk kiszűrni, hogy a csapadékvíz és a szennyvíz az külön rendszer, tehát ne értelmezze mindenki úgy, hogy beleköti a saját csapadékvíz kifolyóját a szennyvízhálózatba, mert sajnos ezt a hatalmas mennyiséget nem fogja elbírni a rendszer, akármilyen jól fog működni, de olyan esőzéseknél, ami most a nyáron kétszer is előfordult és nem tudhatjuk, – ahogy hallani egyre többször lesz esély ilyen villámárvizekre, vagy ilyen nagy esőzésekre, bizony nem fogja elbírni a rendszer, – úgyhogy most ezeknek a füstölése zajlik, megpróbáljuk kiszűrni azokat, akik illegálisan kötöttek rá a szennyvízhálózatra.

Beszámolót hallgattunk meg a képviselő-testületi ülésen dr. Komáromy Évától, a Járási Hivatal vezetőjétől, aki a Kormányhivatal 2019-es évéről számolt be. Furcsa ezt kimondani 2020. októberében, de a járvány miatt minden elcsúszott a beszámolás lehetősége és ez a napirend csak most került előtérbe. Elmondható és Hivatalvezető asszony is elmondta, hogy nagyon jó az együttműködés az Önkormányzat és a Járási Hivatal között. Több olyan osztályuk is van, ami igen szépen felfejlődött, úgymond az ügyfélkapu és a kormányablak munkájának köszönhetően, tehát nagy forgalmat bonyolítanak le. Vannak olyan hivatalrészeik is, amelyekből a megyében csak három van, például az építési hatóságra gondolok. Egy Ózdon, egy Miskolcon, egy Sárospatakon. Nagyon nagy ügyfélszámmal rendelkeznek, hiszen nagyon sokan keresik fel őket.

Kérdések, válaszok a testületi ülésen

Több kérdés is elhangzott például az új játszótérről, ami hamarosan átadásra kerül. Örömmel tájékoztathatjuk a kedves lakókat, hogy a korábbi szándékok, óhajok megvalósulni látszanak, hiszen egy olyan játszótér kialakítására kerül most sor, ami igen komoly összegbe került, hiszen az eredeti költségvetésünkben 15 millió forintot különítettünk el, de aztán aztán a teljes átalakítás lett a célszerű és így az új játszótér végül közel 30 millió forintba kerül. Még a korábbi Kiwanis Klub által adományozott játszótér már lassan húsz éve szolgált és bizony megérett már arra, hogy lecseréljük modernebb eszközökre, illetve magát a körülményeket is, hiszen most már ugye európai szabványnak kell megfelelni, például gumis aljzattal kell rendelkeznie.

Fotó: Tarhos Ferenc

Hamarosan el is készül és át is adjuk, de természetesen ez nem jelenti azt, hogy megfeledkezünk a többi játszótérről, hiszen a városban több helyen is van engedéllyel rendelkező játszótér, úgyhogy természetesen egyrészt a karbantartás mindig elkészül, másrészt, ha pénzügyi kereteink lehetővé teszik, akkor másutt is új elemekkel fogjuk bővíteni a területet – közölte az alpolgármester.

Egyébként az elmúlt időszakban sok hasonló, fiataloknak szóló beruházás volt, mint a játszótér, sportpálya is készült, kondi park is készült, extrém pálya is, tehát igyekszünk ennek a fiatal korosztálynak is lehetőségeket biztosítani – tette hozzá Sikora Attila.

 

Feltöltő

Fel