Sárospatak Város Önkormányzata 2020. augusztus 28-án tartja képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2020. augusztus 28-án (péntek) 9:00 órára
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe (Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

Napirend előtt:

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 19/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2. Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők és bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 19/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság 2020. I. félévi munkájáról
Előterjesztő: Rusznák Anett a Helyi Értéktár Bizottság elnöke
Véleményezi: Humán Bizottság

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5. Előterjesztés a BORSODVÍZ Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság alaptőkéjének zártkörű módon történő felemeléséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. Előterjesztés a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak nyújtott tagi kölcsön visszafizetésének meghosszabbításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

7. Előterjesztés A Művelődés Háza és Könyvtára Művelődési Központ és Népfőiskola alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

8. Előterjesztés a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

9. Előterjesztés a Sárospataki Önkéntes Tűzoltó Egyesület által benyújtott kérelemről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10. Előterjesztés telekhatár-rendezéshez történő hozzájárulásról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

11. Előterjesztés Neupauer Olga Sárospatak, Október 23. tér 3. 4. em. 1. ajtószám alatti lakos szerződéshosszabbítási kérelméről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

12. Tájékoztató „A sárospataki váregyüttes turisztikai vonzerejének erősítése, a belső és külső vár összehangolt attrakciófejlesztése” tárgyú GINOP-7.1.1-15-2016-00037 azonosító számú projekt előrehaladásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

13. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

14. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

15. Egyéb ügyek

Feltöltő

Fel