Felhívás Sárospatak településrendezési eszközeinek karbantartás keretein belül történő V. tárgyalásos eljárással történő módosításáról

FELHÍVÁS

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 76/2020. (VII.13.) határozatával döntött a Sárospatak településrendezési eszközeinek karbantartás keretein belül történő V. tárgyalásos eljárással történő módosításáról. Sárospatak város településrendezési eszközeinek V. módosítása azért vált szükségessé, hogy elháruljanak a GINOP-7.1.1-15-2016-00037 „Sárospataki váregyüttes turisztikai vonzerejének erősítése, a belső és külső vár összehangolt attrakciófejlesztése” építése elől az akadályok.
A projekt által érintett ingatlanok, ingatlanrészek egységesen Zkk 1 övezetbe kerülnek, melynek részletes leírását a helyi építési szabályzat módosítására tett javaslat tartalmazza.

A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓ elkészült, amit Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő – testülete által a partnerségi egyeztetés szabályairól megalkotott 13/2017. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete alapján egyeztetésre bocsájtunk:

I. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

1. Sárospatak város állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosai,

2. Valamennyi, településrendezéssel összefüggésbe hozható sárospataki székhellyel, telephellyel rendelkező vagy az adott településfejlesztéssel érintett gazdálkodó szervezet,

3. Valamennyi, Sárospatak városban bejegyzett, vagy az adott településfejlesztéssel érintett civil szervezet.
II. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei:

• Sárospatak város honlapján: http://varoshaza.sarospatak.hu/2020/07/14/telepulesi-rendezesi-terv-modositas-v/
• a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

III. A partnerek 2020. július 29-én 15:00-ig írásos észrevételeket tehetnek:

• véleményük levél formájában Sárospatak Város Önkormányzata 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. címére történő megküldésével,
• elektronikus levélben az foepitesz@sarospatak.hu e-mail címre történő megküldéssel.

Feltöltő

Fel