1697. június 30-án vidékünkön tört ki a hegyaljai felkelés

Tokaj vára. Ismeretlen mester rézmetszete, XVII. sz.

1697 a török háború kritikus esztendeje volt. A török százeres haderővel indult Magyarország ellen. Savoyai Jenő Zentánál hatalmas győzelmet aratott fölöttük.

Északkelet-Magyarország a Lengyelországba, Erdélybe és az Alföldre vezető utak találkozási pontja, a hegyaljai bor és a máramarosi só kereskedelmi központja. A XVII. század végén az elégedetlenség tűzfészke. Az abszolutizmus politikájával szemben szervezkedő népi kurucmozgalom széles társadalmi bázisra támaszkodhatott.

A császári katonaság garázdálkodásai nyomán 1697. június 30-án kitört a hegyaljai felkelés. A sátoraljaújhelyi vásáron megtámadták a császári katonákat. Július 1-re virradóra a Szalontai György végadói bíró vezette felkelők elfoglalták Patak várát. Ugyanaznap Tokaji Ferenc csapata Tokaj várát szállta meg.

1697 tavaszát Rákóczi családjával Szerencsen töltötte. Onnan készült Patakra visszatérni, egy bodrogközi vadászat kedvéért halasztotta el az indulást egy nappal. Július 1-én reggel két pataki jobbágya meghallgatást kért tőle és előadta, hogy Patak várát a felkelők foglalták el. A várba szorult nemeseket hűségeskü letételére kényszerítették, az ezt megtagadó Badinyi Jánost (II. Rákóczi Ferenc gyermekkori nevelője), aki az összes birtokok jószágigazgatója volt, néhány nap múlva főbe lőtték.

Tokaji Ferenc felhívással fordult a környező helységekhez és vármegyékhez, megfogalmazva a felkelők programját. Meg akarták nyerni Rákóczi támogatását is, ő azonban ekkor még elzárkózva a politikától Bécsbe ment.

A hegyaljai felkelést a császári haderő leverte. Előbb Bőcs mellett, majd a harangodi ütközetben szenvedtek vereséget Ritschman tábornok ezredétől a hiányosan felszerelt kuruc hadak. Vaudemont altábornagy Tokaj, majd Sárospatak várát ostromolta sikerrel.

Tamás Edit

Ebből a korszak maradt fenn a Tokaji veszedelem.

Kiált Tokaj vára, jajgat Patak vára
Kinek most hallatik rettenetes jaja…

Sok vér kicsordula Rákóczi házában
Nagy vérontás esik Tokja városában.

Vérrel tajtékozik az Tiszának habja
Rakva volt holtestel az város utcája.

 

 

 

 

Feltöltő

Fel