Pályázati felhívás Iktató – irattáros (közszolgálati ügykezelő) munkakör betöltésére

Sárospataki Polgármesteri Hivatal

                     

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sárospataki Polgármesteri Hivatal

Iktató – irattáros (közszolgálati ügykezelő)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.07.20.- 2022.07.19. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Beérkező és keletkezett iratok iktatása, iktatott ügyiratok átadása az ügyintézőnek, egyéb iratok, levelek, iktatást nem igénylő beadványok szétosztása , ügyiratkezelő rendszer kezelése, az előadók által elintézett, leadott ügyiratok irattározása, iratselejtezése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • ASP iratkezelő rendszer ismerete – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • iratkezelési gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • ügykezelői vizsga
 • ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről,
 • A végzettséget és szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. július 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vitányi Eszter jegyző nyújt, a 06-47-513-252 – es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő, azonosító számot: SP/7983/2020., valamint a munkakör megnevezését: Iktató – irattáros (közszolgálati ügykezelő).
 • Személyesen: dr. Vitányi Eszter jegyző, Sárospataki Polgármesteri Hivatal 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • sarospatak.hu – 2020. június 09.
 • Hegyalja Televízió Képújság – 2020. június 09.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A határozott idejű kinevezés első 3 hónapja próbaidő.

Feltöltő

Fel