A Sárospataki Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet városüzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére

Sárospataki Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Sárospataki Polgármesteri Hivatal

Városüzemeltetési ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A 32/2012. (III) Korm. rendelet szerinti feladatkör.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
• A vízi-közmű szolgáltatás figyelemmel kísérése, az észlelt hiányosságok összegyűjtése és megszüntetésükre javaslatok megfogalmazása.
• Ivóvíz, szennyvíz, csapadékcsatorna törzshálózatra történő csatlakozás engedélyezése, elrendelése.
• Vízmérőhely és tisztítóaknák műszaki szükségességből közterületen történő elhelyezésének engedélyezése.
• Helyi közutak és gyalogjárdák állapotának figyelemmel kísérése, javaslat összeállítása kátyúzására, felújítására és új utak és járdák létesítésére.
• Gépkocsi behajtók létesítéséhez közutak nem közlekedés célú igénybevételéhez szükséges kezelői hozzájárulások kiadása.
• Közterület-bontási engedélyek kiadása és a kiadott engedélyekről nyilvántartás vezetése.
• Együttműködés a vasúti és közúti tömegközlekedést végző vállalatokkal (MÁV, ÉMKK) a menetrend egyeztetésében.
• Kapcsolattartás szakhatóságokkal, közműszolgáltatókkal.
• A városi forgalomirányító berendezés, sebességmérő berendezés működésének figyelemmel kísérése, a szükséges javítások elvégzésére intézkedés.
• Parkolási, eseti behajtási és egyéb eseti közlekedési engedélyek (útlezárási engedély) kiadása, a kiadott engedélyek rendszeres felülvizsgálata.
• ebnyilvántartás vezetése, rágcsáló írtási- légi-kémiai, földi szúnyoggyérítési feladatok koordinálása
• Közterületen (úttesten, parkolókban, járdákon, zöldfelületeken) észlelt meghibásodások elhárítására történő intézkedés.
• Városi közvilágítással, díszvilágítással kapcsolatos üzemeltetői kapcsolattartás, hibabejelentés.
• Címnyilvántartás vezetése, hatósági bizonyítványok kiadása.
• Útügyi, vízügyi önkormányzati feladatok ellátása.
• Fejlesztéssel, beruházással kapcsolatos pályázatok előkészítése, lebonyolításának koordinálása.
• Kapcsolattartás kivitelezőkkel, tervezőkkel
• településrendezési eszközökkel összefüggő feladatok ellátása,
• településkép-védelmi eljárások lefolytatása,
• egyéb szakhatósági feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felsőfokú képesítés,
• Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett építész-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.
• A II. besorolási osztályban: Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés,
• Városüzemeltetési területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről,
• A végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
• A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez.
• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. június 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cziráki Zsolt Műszaki és Kommunális Iroda vezetője nyújt, a 06/47-513-279 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő, azonosító számot: SP/7294/2020., valamint a munkakör megnevezését: Városüzemeltetési ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.sarospatak.hu – 2020. május 11.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A határozatlan idejű kinevezés első 6 hónapja próbaidő.

Feltöltő

Fel