Lakossági tájékoztató az elektronikus ügyintézéshez

Lakossági tájékoztató!

Magyarország Kormánya által, a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel kérem Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatalban történő személyes ügyintézés helyett éljenek az elektronikus ügyintézés lehetőségével, melyhez az alábbi tájékoztatóban kívánunk segítségükre lenni.

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: EÜSZ tv.), valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016 (XII. 19.) Korm. rendelet szabályozása teszi lehetővé az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Előfeltétele, hogy ügyfélkapus vagy cégkapus regisztrációval rendelkezzen.

Az elektronikus ügyintézési portál elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Az „ügyintézés bejelentkezéssel” menüpont választását követően bejelentkezés az ügyfélkapu azonosítóval történik, a felhasználó azonosítását az ügyfélkapu végzi a háttérben.

Sikeres bejelentkezést követően elérhetőek a portál szolgáltatások:

A portál funkciói közül kiválasztható:

  • az ügykövetés (az ügyfelek által a Portál felületén elektronikusan indított önkormányzati ügyek státusza),
  • az adóegyenleg lekérdezés (Sárospatak településhez tartozó adó egyenleg lekérdezés, mely az ügyfél azonosítását igényli, természetes személy esetében az adóazonosító megadása után a 4T adatok alapján történik az azonosítás, nem természetes személy esetében pedig az adószám megadása kötelező.
  • az ügyindítás (elektronikus űrlap benyújtását jelenti)
  • adóbevallási információk (a kiválasztott önkormányzatnál befizetett adójának adóbevallásait lekérdezheti)
  • adók, díjak, illetékek befizetése (elektronikusan teljesíthető befizetések)

Hivatalunknál indítható elektronikus ügyintézéshez szükséges űrlapok elkészültek minden ágazatra kiterjedően.

Amennyiben valamilyen ügyet szeretne elindítani, akkor az ügyindítás menüpont kiválasztását követően legelőször az eljárás módját kell kiválasztania, majd az ágazat és ügytípusok között tudja az Ön számára megfelelő űrlapot megkeresni.

A megfelelő űrlapot „online kitöltés” kiválasztásával tudja megnyitni és kitölteni. Az űrlapok kitöltése egyszerű, az űrlap bizonyos mezőibe logikai összefüggések és formai elvárások is be vannak állítva. A felületen az ellenőrzés funkció használatával ellenőrzés indítható, hiba esetén könnyen javítható. Az űrlapokhoz különböző mellékletek csatolása is megoldott.

Amennyiben sikeresen és hibátlanul sikerült kitöltenie az űrlapot, abban az esetben az „űrlap beküldése” menüpont kiválasztását követően beküldésre kerül hivatalunkhoz.

Kérem Önöket, hogy ügyeik intézéséhez válasszák az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

Sárospatak, 2020. március 16.

dr. Vitányi Eszter sk.

 

 

Feltöltő

Fel