Sárospatak Város Önkormányzata 2020. január 31-én tartja Képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2020. január 31-én (péntek) 9:00 órára
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe (Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

Napirend előtt:

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2. Előterjesztés gázmotoros kiserőmű telepítéséhez szükséges szerződésekről
Előterjesztő: Gulybán László a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Előterjesztés az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság intézkedési tervéről
Előterjesztő: Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

4. Előterjesztés a Települési Értéktár Bizottság tagjának és elnökének megválasztásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

5. Előterjesztés a Tour de Zemplén Kerékpáros Egyesület székhelyhasználatáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

6. Előterjesztés a Sárospatak, Görbe utca 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Előterjesztés a sárospataki nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8. Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9. Előterjesztés a polgármester 2020. évi cafetéria-juttatásáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10. Előterjesztés a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának tagjairól
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

11. Előterjesztés a Sárospataki Torna Club szakosztályai által benyújtott kérelmekről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

12. Előterjesztés a Trianoni Békediktátum 100. évfordulója alkalmából meghirdetésre kerülő pályázati felhívásról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

13. Előterjesztés országzászló felállításához szükséges hozzájárulásról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

14. Tájékoztató a 2020. évi startmunka programokról
Előterjesztő: dr. Farkas Szabolcs a Sárospataki Kommunális Szervezet vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

15. Tájékoztató a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság által tervezett felújításokról
Előterjesztő: Benkő Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

16. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

17. Egyéb ügyek

Zárt ülésen:

1. Előterjesztés a Sárospatak, belterület 178. helyrajzi számú ingatlan kisajátítási eljárásában érkezett ajánlatról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2. Egyéb ügyek

Feltöltő

Fel