Tájékoztató a síkosságmentesítésről

Tisztelt Sárospataki Ingatlantulajdonosok/használók!

A téli időjárás részeként számos esetben fordul elő, hogy hirtelen csapadék nehezíti a közlekedést. A biztonságos közlekedés érdekében a Sárospataki Kommunális Szervezet munkatársai folyamatosan dolgoznak – szükség szerint végzik a síkosságmentesítés, hóeltakarítást, – azonban fontos tudnia mindenkinek, hogy saját háza vagy üzlete egyéb ingatlana előtt milyen kötelezettségei vannak.

Sárospatak Város Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 8/2015. (III.02.) önkormányzati rendelete 11. §-a kimondja:

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki szükség szerint nem gondoskodik az ingatlanával határos járdák hótól való letisztításáról, jegesedés esetén azok csúszásmentesítéséről.

A rendelet 2. §-a értelmében: „(1) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével szemben ötezer forinttól kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. (2) Helyszíni intézkedés során a közterület-felügyelő ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki”. Fenti kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű felelősség a tulajdonost, használót terheli.

Közterület-felügyelet

Feltöltő

Fel