Névadójára emlékezett a Sárospataki Wass Albert Kör az erdélyi írófejedelem születésének 112. évfordulóján

A Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott január 8-án Wass Albert születésének 112. évfordulóján. A Wass Albert parkban megjelenteket Tarnavölgyi László köszöntötte. Az egyesület elnöke méltatta az 1908. január 8-án a Kolozsvárhoz közeli Válaszúton született Baumgarten irodalmi díjas írót.

Wass Albert életét alapvetően határozta meg Trianon. Anyaországinak született, aztán „elszakított”, határon túli magyar lett, majd Észak-Erdéllyel együtt ő is „visszatért”, később hontalan menekült a státusza. Ugyanis szülőföldjéről menekülni volt kénytelen koholt vádak miatt, és évtizedekig ette az emigránsok sokszor keserű kenyerét, mígnem 1998. februárjában floridai otthonában a nagy író meghalt. Végleg letette azt a tollat, amellyel annyi nagyszerű regényt és verset alkotott és hagyott hátra, gazdagítva ezzel a magyar irodalmat. Például az Adjátok vissza a hegyeimet! című regényt, amelyet lefordítottak német, spanyol, holland, és angol nyelvre s amely a háború után Európa egyik legsikeresebb könyve volt.

Takaró Mihály irodalomtörténész szerint „Wass Albert helye – hatalmas és időtálló életműve, valamint a magyarságért tett felmérhetetlen jelentőségű munkája és szolgálata nyomán – a magyar kultúra halhatatlanjai között van. Ellenségei és ellenfelei elhallgatnak majd, ahogyan „a víz szalad, de a kő marad”.

Wass Albert élete egyetlen feladatának nemzete megmentését és szolgálatát tartotta. “Számunkra e nemzetéért aggódó és cselekvő Wass Albert iránytű, igazodási pont, aki követendő, akihez ragaszkodunk és ragaszkodnunk kell. A Sárospataki Wass Albert Kör fontosnak tartja ápolni az emlékét, megismerni és megismertetni műveit, valós életútját. Hazaszeretete, erkölcsi tisztasága és irodalmi nagysága együttesen emeli őt valamennyi magyar számára hiteles példaképpé.” – jelentette ki a szónok.

Lencsés Anna egyesületi tag tolmácsolta az emlékező közösségnek az író Hontalanság elégiája című művét, majd az elnökség megkoszorúzta a parkban található emlékkövet. A megemlékezés a Székely himnusz közös eléneklésével ért véget.

Fogadjuk meg Wass Albert intelmeit és kövessük őt méltó módon azon az úton, melyen hontalanul is maradt élete végéig „töretlen hittel ember és magyar”!

(Fotók: Földházi István, dr. Pándy-Szekeres Dávid és Füssi-Nagy Regő)

A Sárospataki Wass Albert Kör Elnökségének beszámolója

Feltöltő

Fel