Sárospataki Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet pályázati- és közbeszerzési referens munkakör betöltésére

Sárospataki Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Sárospataki Polgármesteri Hivatal

Pályázati- és közbeszerzési referens
munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A város fejlesztését szolgáló pályázatok megírása, fejlesztési programok kidolgozásában való részvétel. Pályázatok készítése kapcsán felmerülő adatgyűjtés, hivatalos dokumentumok beszerzése. Kapcsolattartás az önkormányzati intézményekkel, irányító hatóságokkal, megyei és regionális szervekkel. Pályázatok szakmai döntés előkészítésében való közreműködés. Közreműködés önkormányzati fejlesztési projektek tervezésében, szervezésében, lebonyolításában. Közbeszerzési szabályzat folyamatos aktualizálása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi, szakképzettség.
• A II. besorolási osztályban: Műszaki, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közgazdasági, közszolgálati, gépészet, elektrotechnika-elektronika, informatika szakcsoportba tartozó szakképesítés.
• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 2007. évi CLII. törvény alapján.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés
• Pályázatírás területén szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről,
• A végzettséget és szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,
• A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez,
• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. január 27. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vitányi Eszter jegyző nyújt, a 06/47-513-252-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő, azonosító számot: SP/9/2020. valamint a munkakör megnevezését: Pályázati- és közbeszerzési referens.
• Személyesen: dr. Vitányi Eszter jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.sarospatak.hu – 2020. január 03.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A határozatlan idejű kinevezés első 6 hónapja próbaidő.

Feltöltő

Fel