Gazdálkodó szervezetek hulladékgazdálkodási díj megfizetése alóli mentessége 2020-ra vonatkozóan

Tisztelt Sárospataki Gazdálkodó Szervezetek!

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 27/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 21. § (5) bekezdése értelmében az arra jogosult gazdálkodó szervezetek részére Sárospatak Város Jegyzője által kiállított hulladékgazdálkodási díj megfizetése alóli mentességről szóló igazolást a gazdálkodó szervezet az érvényesítés évét megelőző év december 1. illetve december 31. napja között kell, hogy benyújtsa igazolható módon a közszolgáltató felé.

A 2020 évre vonatkozó mentességi kérelem 2019. november 18. naptól benyújtható ügyfélfogadási időben, a Sárospataki Polgármesteri Hivatalban.

A hulladékgazdálkodási díj megfizetése alóli mentességhez a kérelem IDE kattintva tölthető le, vagy a Sárospataki Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kérhető.

Felhívom a Tisztelt Gazdálkodó Szervezetek figyelmét, hogy az év végi munkanap áthelyezések, ünnepnapok, valamint a Sárospataki Polgármesteri Hivatal ügyintézőinek szabadságolása miatt legkésőbb 2019. december 23-án 16 óráig juttassák el kérelmüket.
Fentiek alapján kérem, hogy a kérelmeiket időben benyújtani és a kiállított igazolásokat személyesen átvenni szíveskedjenek.

dr. Vitányi Eszter
jegyző sk

Feltöltő

Fel