Hirdetmény a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult sárospataki lakosokat, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. § (1) bekezdése szerint a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel alapösszegű pénzbeli támogatást folyósít, a Gyvt. 20/A. §. (2) bekezdése szerint, akinek a 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel emelt összegű pénzbeli támogatást folyósít.

Fentiekre tekintettel felhívom a Sárospatak Város Jegyzője által megállapított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsággal rendelkezők, valamint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek figyelmét, hogy a pénzbeli támogatást

2019. november 18. napjától – 2019. november 21. napjáig vehetik át személyesen készpénzben, Sárospatak Város Önkormányzatának házipénztárából (Sárospataki Polgármesteri Hivatal épületének ügyfélvárójában: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.) az alábbi időpontokban:

• 2019. november 18-án 10:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00 óra között,
• 2019. november 19-én 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00 óra között,
• 2019. november 20-án 8:00 – 12:00 és 13:00 – 17:00 óra között,
• 2019. november 21-én 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00 óra között.

A fenti időpontokban készpénzben fel nem vett pénzbeli támogatás kifizetéséről, a támogatás felvételére jogosult részére történő megküldéséről 2019. november 22-én postai úton gondoskodom.

Kérem, hogy a személyes átvételhez személyazonosító igazolványukat és lakcímkártyájukat hozzák magukkal!

Sárospatak, 2019. november 11.

dr. Vitányi Eszter sk.
jegyző

Feltöltő

Fel